Ascom Myco 3 – työväline hoitotyön ammattilaisille

Ascom Myco 3 -älypuhelin tuo yhteen hajanaiset kliiniset potilastiedot, joita on usein vaikea kerätä yhteen. Kliinisten sovellusten ansiosta Ascom Myco 3 mahdollistaa nopean pääsyn potilastietoihin. Tämä helpottaa hoidon koordinointia ja lyhentää vasteaikoja,  minkä ansiosta potilas saa oikea-aikaista ja laadukkaampaa hoitoa. 

Osa Ascomin terveydenhuollon viestintäalustaa

Ascomin viestintäalusta koostuu useista sovelluksista, palveluista ja tuoteperheistä. Sen modulaariset terveydenhuollon tieto- ja viestintäratkaisut integroituvat lääkintälaitteisiin ja yleisimpiin tietojärjestelmiin. Nämä ratkaisut yhdistävät ihmiset, lääkintälaitteet ja järjestelmät erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. 

Ascom Myco 3 tukee parempaa potilaiden hoitoa ja tilannepäivitysten näkyvyyttä kokoamalla yhteen kliiniset potilastiedot, joita aiemmin on hallittu useissa eri laitteissa ja järjestelmissä. 

Katso, miten Ascom Myco 3 -älypuhelin helpottaa kliinisiä työnkulkuja ja tukee hoitotiimien yhteistyötä.

Neljä esimerkkiä Ascom Myco 3:n hyödyistä hoitotyössä

Ascom Myco3 | Edut hoitajalle ja potilaalle

Vitaalitietojen kirjaaminen helpottuu. Kertakirjaus potilastietojärjestelmiin voidaan tehdä  potilaan luona. 

Ascom Myco 3 | Lääkäri ja hoitaja pystyvät viestimään ja koordinoimaan toimintaa tehokkaasti

Tärkeät tiedot voidaan välittää nopeammin. Lääkärit näkevät laboratoriotulokset, kuvat, pyynnöt sekä hälytykset ja voivat välittää niitä muille hoitotiimin jäsenille langattomasti.

Ascom Myco 3 | Hoitaja voi tarkastella ja jakaa laboratoriotuloksia

Viestien välitys ja koordinointi tehostuu. Pyynnöt, viestit, hälytykset ja tehtävät välittyvät suoraan määritetyille vastaanottajille.

Ascom Myco 3 | Viivakoodien lukeminen

Potilaan henkilötiedot voidaan varmistaa luotettavammin. Viivakoodien avulla potilaiden tunnistaminen on nopeampaa ja turvallisempaa. 

ascom-myco3-tuotetiedot-01547-01-fi.pdf
PDF

Ascom Myco 3 -tuotetiedot

Lataa tuotetiedot täältä
ascom-myco-3-healthcare-brochure-01527-01-enx-high-res-10030068.pdf
PDF

Ascom Myco 3 terveydenhuoltoon -esite

Lataa esite täältä
ascom-myco-3-lisävarusteet-01562-01-fi.pdf
PDF

Ascom Myco 3 -lisävarusteet

Lataa tuotetiedot täältä

Ascom Myco 3 -älypuhelimen tukemat sovellukset sujuvoittavat hoitotyötä ja lisäävät hoitohenkilöstön sekä potilaiden tyytyväisyyttä.    

Ascom Myco 3 | Mobiililaite saumattomaan viestintään hoitotiimien välillä

Mahdollistaa saumattoman viestinnän ja yhteistyön hoitotiimien välillä
 

Ascom Myco 3 | Entistä tehokkaampaa potilashoitoa

Tehostaa hoitoa potilaspaikalla

Ascom Myco 3 | Entistä nopeampi kliinisen tiedon saanti

Sujuvoittaa ja nopeuttaa kliinisten tietojen välitystä

Ascom Myco 3 | Tukee nopeaa reagointia

Lyhentää vasteaikoja

Ascom Myco 3 | Vähentää hoitotietojen kaksinkertaista dokumentointia

Vähentää dokumentointia sekä virheiden riskiä

Monet Ascomin ja muiden valmistajien tuotteista tukevat kuvattuja ominaisuuksia ja toimintoja. Kaikkia Ascomin ratkaisuja ja tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.