Ascom Myco 3 – työväline hoitotyön ammattilaisille

Ascom Myco 3 -älypuhelin tuo yhteen hajanaiset kliiniset potilastiedot, joita yleensä on vaikea kerätä yhteen. Kliinisten sovellusten ansiosta Ascom Myco 3 mahdollistaa nopean pääsyn potilastietoihin. Tämä helpottaa hoidon koordinointia ja lyhentää vasteaikoja taaten näin laadukkaampaa ja oikea-aikaista hoitoa potilaalle.  

Osa Ascomin terveydenhuollon viestintäalustaa

Ascomin viestintäalusta koostuu useista sovelluksista, palveluista ja tuoteperheistä. Sen modulaariset terveydenhuollon tieto- ja viestintäratkaisut integroituvat lääkintälaitteisiin ja yleisimpiin tietojärjestelmiin. Nämä ratkaisut yhdistävät ihmiset, lääkintälaitteet ja järjestelmät erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. 

Ascom Myco 3 tukee parempaa potilaiden hoitoa ja tilannepäivitysten näkyvyyttä kokoamalla yhteen kliiniset potilastiedot, joita aiemmin on hallittu useissa laitteissa ja järjestelmissä. 

Katso, miten Ascom Myco 3 -älypuhelin helpottaa kliinisiä työnkulkuja ja tukee hoitotiimien yhteistyötä.

Neljä esimerkkiä Ascom Myco 3:n hyödyistä hoitotyössä

Ascom Myco3 | Edut hoitajalle ja potilaalle

Vitaalitietojen kertakirjaus potilastietojärjestelmiin potilaan luona.

Ascom Myco 3 | Lääkäri ja hoitaja pystyvät viestimään ja koordinoimaan toimintaa tehokkaasti

Lääkärit näkevät laboratoriotulokset, kuvat, pyynnöt ja hälytykset sekä voivat välittää niitä muille langattomasti. 

Ascom Myco 3 | Viivakoodien lukeminen

Viivakoodien lukeminen: potilaan turvallinen tunnistaminen. 

Ascom Myco 3 | Hoitaja voi tarkastella ja jakaa laboratoriotuloksia

Viesti ja koordinoi tehokkaasti. Pyynnöt, viestit, hälytykset ja tehtävät välittyvät suoraan määritetyille vastaanottajille.

ascom-myco-3-tuotetiedot-01547-01-fi.pdf
PDF

Ascom Myco 3 -tuotetiedot

Lataa tuotetiedot täältä
ascom-myco-3-healthcare-brochure-01527-01-enx-high-res-10030068.pdf
PDF

Ascom Myco 3 terveydenhuoltoon -esite

Lataa esite täältä
ascom-myco-3-lisävarusteet-01562-01-fi.pdf
PDF

Ascom Myco 3 -lisävarusteet

Lataa tuotetiedot täältä

Ascom Myco 3 -älypuhelimen tukemat sovellukset: viisi keskeistä etua edistävät sujuvampaa hoitoa sekä hoitohenkilöstön ja potilaan tyytyväisyyttä.   

Ascom Myco 3 | Mobiililaite saumattomaan viestintään hoitotiimien välillä

Mahdollistaa saumattoman viestinnän ja yhteistyön hoitotiimien välillä
 

Ascom Myco 3 | Entistä tehokkaampaa potilashoitoa

Tehostaa hoitoa potilaspaikalla

Ascom Myco 3 | Entistä nopeampi kliinisen tiedon saanti

Sujuvoittaa ja nopeuttaa kliinisten tietojen välitystä

Ascom Myco 3 | Tukee nopeaa reagointia

Lyhentää vasteaikoja

Ascom Myco 3 | Vähentää hoitotietojen kaksinkertaista dokumentointia

Vähentää dokumentointia sekä virheiden riskiä

Monet Ascomin ja muiden valmistajien tuotteista tukevat kuvattuja ominaisuuksia ja toimintoja. Kaikkia Ascomin ratkaisuja ja tuotteita ei ehkä saa tietyissä maissa.