Languages :

Ascom Telligence

Hoitajakutsun kehittäminen verratonta potilaslähtöistä hoitoa varten.

Ascom Telligence on maailman ensimmäinen potilaskutsujärjestelmä. Ascom Telligence -järjestelmästä hoitajat saavat asiaankuuluvat tiedot hoitopaikassa hoitoprosessin alusta loppuun. Ascomin terveydenhuollon viestintäalustaan perustuva Ascom Telligence kerää tietoja useista lähteistä (potilastietojärjestelmästä, lääkintälaitteista, terveydenhuollon sovelluksista ja muista järjestelmistä). Se antaa hoitohenkilöstölle tavanomaista hoitajakutsua kattavamman kuvan potilaan tilasta. Tämä yhdessä keskitetyn tehtävänhallinnan ja automaattisen käynti- ja kiertokirjauksen kanssa auttavat osaltaan sujuvoittamaan työnkulkuja ja lisäämään potilastyytyväisyyttä.

Ascom Telligence provides a solid platform for patient-response improvements for years to come

“Ascom Telligence gives clinicians a view of patient status that is more comprehensive than that provided by traditional nurse call. It collects information from multiple sources, and makes it available to caregivers at the bedside and throughout the care process—helping to ensure they are better informed when responding to patient requests. And as it is flexible and scalable, Ascom Telligence provides a solid platform for patient-response improvements for years to come.”

André Neu

Chief Technology Officer, Ascom

Kehittyvät hoitotarpeet voi täyttää skaalautuvan ja joustavan potilaskutsujärjestelmän avulla

Ascom Telligence on modulaarinen potilaskutsujärjestelmä. Se on rakennettu skaalautuvista osista ja laitteista, joita on helppo räätälöidä ja integroida joustavaksi ratkaisuksi. Potilaat, henkilökunta ja lakisääteiset vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Ascom Telligence auttaa pysymään tämän kehityksen mukana.

Ascom Telligence -ratkaisun eri moduulit parantavat osaltaan potilastyytyväisyyttä ja tehostavat henkilökunnan toimintaa käytännössä kaikenlaisissa ja -kokoisissa terveydenhuoltolaitoksissa tai -organisaatioissa.

Ascom Telligence ja Ascom TelliConnect -asema pyrkivät yhdessä optimoimaan hoitoa, työnkulkuja ja hoitotiimien koordinointia

Ascom TelliConnect -asema on potilashuoneeseen sijoitettava käyttöliittymä-/ohjausnapa, jolla henkilökunta voi luoda ja hallita työnkulkuja, hyödyntää helppoa kirjausta ja päästä kliinisiin tietoihin, jotka on kerätty sovelluksista, laitteista, tarkkailulaitteista ja järjestelmistä.

Ascom TelliConnect -aseman mahdollistama tehokas kirjaus, kierrot ja työnkulkujen hallinta vähentävät dokumentointiin ja hallinnointiin kuluvaa aikaa. Siten aikaa jää enemmän välittömään potilashoitoon ja kanssakäymiseen.

Perinteistä hoitajakutsua muuttamassa. Hoitotyötä ja -laatua muuttamassa 

Ascom Telligence | Kattavia kliinisiä näkemyksiä tietoon perustuvaa hoitoa varten

Hanki kattavia kliinisiä näkemyksiä tietoon perustuvaa ja tehokasta hoitoa varten.

 • Portaali potilastietojärjestelmiin ja muihin tietojärjestelmiin.
 • Näyttää tiedot sovelluksista, järjestelmistä ja laitteista.
 • Täsmällinen kertakirjausdokumentaatio tukee kliinisten tietojen nopeaa esillepanoa
Ascom Telligence | Virtaviivaistettu viestintä mahdollistaa nopean reagoinnin potilaan tarpeisiin

Virtaviivaistettu viestintä mahdollistaa nopean reagoinnin potilaan tarpeisiin

 • Pyyntöjen liittäminen tiettyihin potilashuoneisiin seurantaa varten
 • Tukee nopeaa reagointia lyhentämällä kävelyaikoja.
 • Antaa henkilökunnalle eritellyn kuvan potilaan tilasta
Ascom Telligence | Kliinisten tietojen jakaminen työnkulkuja tehostamaan

Tietojen jakaminen työnkulkuja tehostamaan

 • Integroituu laajentamaan työnkulun hallintaa liikkuville kliinikoille ja hoitotiimeille
 • Vuodepaikka-asemista saa suoran yhteyden kollegoihin.
 • Pyynnöt, päivitykset ja hälytykset menevät suoraan niistä vastaaville henkilöille.
Ascom Telligence | Itsepalvelutoiminnot antavat potilaille toimintamahdollisuuksia

Itsepalvelutoiminnot ja eritellyt pyynnöt antavat potilaille toimintamahdollisuuksia

 • Erilliset puhemoduulit yhdistävät potilaat nopeasti hoitajiin.
 • Potilas saa vahvan ja luotettavan äänen
 • Potilaat voivat valita esimääritettyjä palvelupyyntöjä

Monet Ascomin ja muiden valmistajien tuotteista tukevat kuvattuja ominaisuuksia ja toimintoja. Kaikkia Ascomin ratkaisuja ei välttämättä ole saatavilla tietyissä maissa.