Eén smartphone. Eén platform. Talloze voordelen op het gebied van zorginformatie

Levert patiëntgerichte informatie nagenoeg direct aan zorgverleners

Mission Hospital in Zuid-Californië bestaat uit twee faciliteiten voor acute zorg met in totaal 523 bedden. Verder omvat het ziekenhuis CHOC Children’s at Mission Health, een specialistisch kinderziekenhuis met 48 bedden.

Na een beoordeling van de klinische informatiecapaciteiten ontwikkelde het Mission Hospital ‘The One’-concept—een visie voor een uitgebreid digitaal klinisch informatie- en communicatieplatform dat nagenoeg real time klinische informatie aan zorgverleners levert. 

One mobility healthcare platform

“Ascom helped us realize our vision: to move from multiple devices and communication barriers to one mobility healthcare platform”

Kristen Robb

IS Strategic Partner, Director – Southern California, Providence St. Joseph Health

De uitdagingen van digitale informatiehiaten

Net als zoveel ziekenhuizen werkte het Mission Hospital met diverse verouderde ICT-systemen—wat leidde tot afgeschermde gegevens en problemen met interoperabiliteit. Het resultaat was dat verpleegkundigen tot wel vijf verschillende apparaten bij zich hadden (pagers, beveiligde messengers, telefoons, camera's, etc.). De zorgverleners werden constant gestoord.

Verpleegkundigen liepen minimaal 6 kilometer per dag om informatie te verzamelen en communicatieapparaten te lokaliseren. Algemene afdelingsbreed gedistribueerde alarmen stoorden de patiënten en verhoogden het risico op alarmmoeheid onder het personeel. Eigenlijk waren communicatieproblemen de belangrijkste oorzaak van vertragingen in de zorgverlening aan patiënten.

Dit vindt men bij het Mission Hospital van de Ascom-oplossing

Soepelere workflows, meer tijd voor directe zorg

Mission Hospital koos voor Ascom om ‘The One’-visie voor een geïntegreerd klinisch informatie- en communicatieplatform te helpen realiseren. Met onderdelen van het Ascom Healthcare Platform stelde Ascom een oplossing samen bestaande uit adviesdiensten, Ascom Unite software, 350 Ascom Myco smartphones en doorlopende ondersteuning.

De oplossing voorziet het Mission Hospital van geïntegreerde verpleegoproepen en alarmen en alarmmeldingsbeheer, en dynamische taaktoewijzing. Zorgverleners communiceren, werken samen en coördineren via hun Ascom Myco smartphones. Via hun smartphone hebben ze bijvoorbeeld nagenoeg direct toegang tot klinische informatie, zoals hartcurves.  

Verpleegkundige en patiënt St Joseph Hospital

Gefilterde alarmen kunnen de workflow efficiënter maken, doordat ze onnodige werkonderbrekingen voorkomen.

‘The One’-visie realiseren 

Mission Hospital meldt een reeks belangrijke verbeteringen met de nieuwe geïntegreerde oplossing. Zogverleners ontvangen nu contextrijke alarmen rechtstreeks op hun Ascom Myco smartphone, waardoor ze de ernst van een alarm kunnen beoordelen alvorens een taak te onderbreken en naar de patiënt te lopen. Bovendien hoeven verpleegkundigen dankzij de Ascom Myco smartphone niet meer met meerdere communicatieapparaten rond te lopen (wat tijdwinst oplevert, omdat ze geen apparaten meer hoeven te zoeken).

Verder zijn de informatiestromen meer gestroomlijnd, met minder hiaten tussen afgeschermde klinische gegevens. Zo gebruiken zorgverleners de Ascom Myco smartphone bij voorbeeld om wonden te fotograferen en kunnen ze, dankzij de integratie met apparatuur van derden, de hoogwaardige beelden rechtstreeks naar het EPD van het ziekenhuis uploaden, vanaf het bed van de patiënt. Mission Hospital en Ascom werken op dit moment samen aan verdere uitbreiding van ‘The One’-concept. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om gegevensverzameling van infuus- en IV-pompen te introduceren, om barcode scannen te integreren met het EPD en om Real Time Location Services (RTLS) te implementeren.

ahp-customer-reference-story-mission-hospital-01600-01-enx-final-high-res.pdf
PDF

Ascom Healthcare Platform bij het Mission Hospital

Lees meer over het Ascom Healthcare Platform bij het Mission Hospital

Download het volledige ervaringsverhaal van het Mission Hospital hier

Patiënt bij St Joseph Hospital

Het Ascom Healthcare Platform aan het werk: de bespaarde tijd kan aan directe patiëntenzorg worden besteed