Klinische zorginformatie nu digitaal, verbonden, bruikbaar en krachtig

Dankzij digitaal ondersteunde workflows en informatiestromen zorgt het Ascom Healthcare Platform dat klinische teams optimaal kunnen profiteren van geïntegreerde zorginformatietechnologie in tal van gebruikssituaties. Van alarm- tot incidentenbeheer, teamcommunicatie, gecoördineerde zorg en afstemming van zorgprotocollen - de informatie stroomt naadloos via systemen, apparaten, zorgteams en zorgpunten voor een goed onderbouwde klinische besluitvorming.  

Praktijksituatie: geavanceerd patiëntalarmmanagement & alarmmeldingen

Bruikbare inzichten die patiëntalarmen verduidelijken.

De uitdaging

In de huidige klinische omgeving kan medische apparatuur die op de patiënt is aangesloten de hele dag door, dag in, dag uit een stroom van alarmen genereren. In zo'n omgeving kan het lastig zijn om te bepalen welke alarmen een reactie van klinisch personeel vereisen. Zonder dergelijke kennis moet elk alarm aan het klinische team worden doorgegeven, wat alarmmoeheid, onnodige verstoringen en werkonderbrekingen kan veroorzaken en de patiëntenzorg en tijdige en gecoördineerde zorg in gevaar kan brengen.

ascom healthcare platform patiëntalarmbeheer overzicht

Een geïntegreerde oplossing voor naadloze, gerichte en efficiënte alarmmeldingen.

 

Een betere aanpak

Het Ascom Healthcare Platform vormt een geïntegreerde, georkestreerde oplossing die goed geïnformeerde, efficiënte patiëntgerichte zorg mogelijk maakt.

Het begint met naadloze integratie van het aangesloten medische apparaat. Hiermee heeft de Ascom-orkestratiesoftware continu toegang tot de alarmen om die te evalueren voor geavanceerd beheer van alarmmeldingen. Unite-orkestratiesoftware verzamelt, filtert en verzendt relevante alarmen naar artsen die zijn toegewezen aan specifieke patiënten via onze mobiliteitsoplossingen en smartphones. Verder kan de software bevestigen dat het alarm is ontvangen/geaccepteerd en dat erop gereageerd is. 

Een beter resultaat: bruikbare alarminformatie

 • Naadloze integratie van gegevens van medische apparaten 
 • Gefilterde en gerichte  alarmen aan de artsen die aan een patiënt zijn toegewezen
 • Duidelijke alarmoverzichten met context, beschikbaar op smartphones en handsets, weergegeven via intuïtieve gebruikersinterfaces
 • Helpt alarmmoeheid te verminderen, door het aantal niet-klinische alarmmeldingen te verminderen
 • Helpt de responstijd te verbeteren en volgt de reactie op kritische patiëntgebeurtenissen
resultaat patiëntalarmbeheer op myco

Duidelijke, contextrijke overzichten van patiëntalarmen altijd bij de hand op Myco-smartphones en andere handsets
 

overzicht registratie vitale patiëntparameters

Aan het bed geregistreerde vitale parameters worden rechtstreeks opgeslagen in het EPD voor minder dubbele documentatie en snellere beschikbaarheid 

Praktijksituatie: registratie vitale parameters 

Vitale parameters eenmaal invoeren in het EPD, aan het bed van de patiënt

De uitdaging

Vastleggen van consequente, betrouwbare vitale parameters vormt het hart van doeltreffend zorgmanagement voor de patiënt. Maar registratie is nog te vaak een proces van meerdere stappen dat storingsgevoelig is en dubbele documentatie vereist. Dit kan het risico op medische fouten vergroten en de registratie van vitale parameters en de beschikbaarheid ervan voor het bredere zorgteam vertragen.

registratieresultaat vitale patiëntparameters op myco


Snellere registratie en updates van vitale parameters: vanaf het bed rechtstreeks naar het EPD 
met Ascom Myco smartphone en Digistat klinische toepassingen

Een betere aanpak

Het Ascom Healthcare Platform combineert Digistat integratie- en orkestratiesoftware, Digistat klinische applicatietools met de Ascom Myco smartphone zodat eenmalige registratie van vitale parameters vanaf het bed rechtstreeks naar het ZIS/EPD mogelijk wordt. Met deze gestroomlijnde oplossing kunnen artsen vitale parameters naadloos digitaal actualiseren en bekijken, aan het bed en op alle zorgpunten. 

Een beter resultaat: registratie van vitale parameters vanaf het bed rechtstreeks naar het EPD

 • Eenmalige registratie van vitale parameters vanaf het bed naar het EPD met Ascom smartphones en mobiele applicaties
 • Minder fouten door dubbele documentatie
 • Kritische vitale parameters sneller beschikbaar
 • Naadloze toegang tot updates van vitale patiëntparameters zorgt dat deze tijdig zichtbaar zijn ten behoeve van zorgupdates en -overzichten voor het hele zorgteam

Praktijksituatie: Early Warning Score

Vooraf ingestelde, geleide berekening van de Early Warning Score, waardoor problemen eerder zichtbaar worden en sneller de juiste patiëntenzorg kan worden geboden

De uitdaging

Bij de zorg voor patiënten met ernstige aandoeningen kunnen van het ene op het andere moment veranderingen optreden. Trends moeten beoordeeld worden.  Veranderingen in trends moeten vroegtijdig gesignaleerd worden, zodat de kans op snel en effectief ingrijpen zo groot mogelijk is.  Handmatige berekening van Early WarningScores voor risico's kan echter ingewikkeld, tijdrovend en foutgevoelig zijn. Erger nog, het kan een goede beoordeling, zorgcommunicatie en ingrepen vertragen, wat ernstige consequenties kan hebben. 

overzicht early warning score

Naadloze, geleide berekening van de Early Warning Score met Digistat plus gecoördineerde zorgresponscommunicatie tussen zorgteams met Ascom Myco smartphones

Een betere aanpak

Het Ascom Healthcare Platform zet complexiteit om in een gestructureerde beoordeling van vitale parameters en zorgcommunicatie over de patiënt.  Dankzij vooraf ingestelde, geleide berekening van Early Warning Scores in een klinische applicatie kunnen ongunstige veranderingen en trends in vitale parameters door artsen worden gesignaleerd voor verdere monitoring, met tijdige patiëntenzorgupdates in EPD en/of trendgrafieken.  Als de scores op negatieve trends duiden, kunnen via Ascom Myco smartphones en andere geïntegreerde oplossingen gestroomlijnde verzoeken worden verzonden voor laboratoriumonderzoek, klinische consultatie of zo nodig voor een ICU-bed en overplaatsing van de patiënt… dat alles aan het bed van de patiënt.

Een beter resultaat: inzicht in zorgbeoordeling voor goed geïnformeerde klinische besluitvorming en tijdige zorgcoördinatie

 • Vooraf ingestelde, aanpasbare sjablonen voor automatische geleide scoreberekening
 • Minimaliseert het aantal handmatige fouten en verhoogt de nauwkeurigheid van Early Warning Scores
 • Helpt acute dreigingen en vitale trends zichtbaar te maken

Het Ascom Healthcare Platform

Benut de kracht van digitale klinische informatie.  Profiteer van een efficiënte digitale klinische informatiestroom naar systemen, apparaten, zorgteams en zorgpunten.

resultaat early warning score op myco

Geïntegreerde, geleide Early Warning Score-applicaties, zorgcoördinatie en smartphoneoplossingen voor geïnformeerde, responsieve patiëntenzorg in klinische teams en op zorgpunten

Lees over de ervaringen van onze klanten. Klik hier