Historien om Ascom Myco

Mer tid til hver pasient

Historien om Ascom Myco er egentlig ganske enkel. Personalet gjentok stadig at de ønsket et verktøy som kunne gi dem mer tid til pasientene. Da vi spurte hvordan dette skulle oppnås, kom det frem tre viktige krav:

  • Muligheten til å motta alarmer og pasientinformasjon direkte i et personlig håndsett.
  • Være i stand til å fullføre oppgaver uten avbrudd – spesielt når det viser seg at en kollega allerede er i gang.
  • En arbeidsplass hvor informasjonen kommer til de ansatte, ikke omvendt. Slik at tiden som brukes på å hente informasjon, heller kan brukes på pasientene.

Forskning og utvikling i samspill med brukere

Vi startet arbeidet med å snakke med IKT-eksperter og sykehusledere, men mesteparten av tiden ble brukt på pleiepersonalet. Vi brukte hundrevis av timer med å "skygge" sykepleiere og leger for å oppleve deres arbeidssituasjon. Det vi lærte, la vi i Ascom Myco.

Enheten kombinerer flere funksjoner i ett håndsett som er holdbart og ergonomisk. Det er en Android-basert smarttelefon spesialbygd for helsesektoren. Men det er også et knutepunkt for Ascom Healthcare Platform, som lar brukerne motta og behandle medisinske varsler, pasientanrop, klinikkinformasjon, aktivitetstildelinger osv. Det støtter også et voksende økosystem av tilpassede apper. Nå med den andre generasjonen av smarttelefonen - Ascom Myco 2, får brukerne tilgang til tusenvis av apper via Google Play.  

Frontfigurene i helsesektoren

Pleiepersonalet er frontfigurene i helsesektoren. De fortjener den beste teknologien vi kan fremskaffe. Med Ascom Myco blir virksomhetskritisk informasjon like mobil som de ansatte som trenger den. Personalet får tilgang til informasjon som de kan oppdatere, dele og bruke – alt i en og samme mobile enhet. Det er en fantastisk historie om teknisk innovasjon og et fantastisk eksempel på hvordan IKT kan bidra til en bærekraftig fremtid for helsesektoren.

Ascom Myco – et betrodd og pålitelig verktøy for pleiepersonale rundt om i hele verden.
 

Bak kulissene – hør om utviklingen av Ascom Myco.


 

Enkelte funksjoner i Ascom Myco 2 kan kreve installering av ytterligere Ascom produkter. 
Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.