Languages :
  • da
  • de
  • en
  • fi
  • fr
  • it
  • nl
  • no
  • sv
ascom-image-

I kritiske situasjoner er tilgang på rask informasjon avgjørende. Løsningene i vår helseplattform samarbeider for å skape trygghet i de ansattes arbeidsdag ved å effektivisere informasjons- og arbeidsflyt. Vårt mål er at de ansatte skal få tid til å gi pasientene den medmenneskelige omsorgen pasientene har behov for. Bli kjent med Ascom Healthcare Platform og løsningene vi presenterer på EHiN 2018. Vi gleder oss til å treffe deg på vårt stand i Oslo Spektrum!

Meld deg på EHiN 2018 her

Vi deltar på Norges største arena for e-helse!

 

Ascom er i år for tredje gang med som partner av EHiN, Norges største arena for e-helse. Konferansen holdes i Oslo Spektrum 13. og 14. november 2018, og vi stiller med stand.

Visjonen bak EHiN er å bidra til et Norge som er i front med å forme fremtidens helsetjenester. En visjon vi stiller oss bak, og med vår deltagelse vil vi være en pådriver for økt bruk av teknologiløsninger i norsk helsesektor til beste både for hvert enkelt menneske og samfunnet som helhet. Vi deltar fordi konferansen er med å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samler aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor samt IT-bransje.

”EHiN er en viktig møteplass for oss å møte kunder, partnere og andre leverandører. EHiN tiltrekker aktuelle foredragsholdere, politikere og andre som er interessert i e-helse. Vi vil benytte EHiN for å pleie eksisterende relasjoner og bygge nye, samt benytte muligheten til å vise vår helseplattform, løsningsportefølje og lansere nyheter. Vi håper flest mulig kommer innom vår stand for å se, bli inspirert og diskutere muligheter. Samtidig vil vi også benytte muligheten til å oppdatere oss på hva andre tilbyr, hente inspirasjon, dele erfaringer og se etter nye samarbeid. Integrasjon er et nøkkelord i digitaliseringen av helsesektoren, og integrasjon er et felt Ascom legger ned mye ressurser i. Det skjer en rivende utvikling innen helseteknologi, og leverandørene må investere i produktutvikling for å være med i framtiden. ” - Joachim Furuseth, Sales Manager, Ascom Norway AS.

 

Om EHiN

EHiN, “E-helse i Norge”, ble første gang arrangert i 2014 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge. Antall deltakere på konferansen har siden da økt fra 250 til over 1300. Under årets 5-årsjubileum forventes det at 1500 deltakere samles til nettverking og mingling på konferansen i Oslo Spektrum.

Målet er å samle helsesektoren og teknologirevolusjonen, samt politikere og beslutningstakere, på ett sted. EHiN skal bidra til felles forståelse for helse i et digitalt samfunn, og hvordan vi løser de oppgavene og utfordringene fremtiden vil gi oss. Konferansen foregår på både norsk og engelsk, med over 150 foredragsholdere og 7 parallelle spor, samt omkring 70 partnere/utstillere i expo.

 

Vi gleder oss til å se deg i Oslo Spektrum!

 

Les mer om hva vi skal presentere her

Myco

Digistat

Telligence

Unite

Her finner du oss i Oslo Spektrum

ascom-image-