Languages :
 • da
 • de
 • en
 • fi
 • fr
 • it
 • nl
 • no
 • sv

Løsninger til sykehus

Ascom Healthcare Platform - Det som betyr mest er minst synlig – hemmeligheten bak våre fremgangsrike løsninger for helsesektoren.
 

ascom-image-

Ascom Healthcare Platform - for integrerte, intelligente arbeidsprosesser i helsesektoren.

 • Plattformen samler inn, sorterer og distribuerer viktig informasjon fra ulike systemer, monitorer og annet medisinsk utstyr som er koblet til pasienten.
 • Holder orden på hvem som har ansvar for hva, eskaleringskjeder, hvor både personale og utstyr befinner seg, hva som ska gjøres og hva som er gjort.
 • Holder orden på labresultater og logger hendelser, samt kommunikasjon med elektroniske pasientsystemer.
 • Presenterer informasjon på PC-er, storskjærmer eller mobile enheter som f.eks. Ascom Myco.
 • Hjelper virksamheten til å ut det besta og meste av satsingen på digitalisert informasjon og kommunikasjon.   

 

Ascom Myco 2 - en hel helseplattform i en smarttelefon.

Ascom Myco er en smarttelefon utviklet spesielt for helsevesenet. Den er designet for effektivt å støtte arbeidsflyt, slik at det blir mer tid til pasientene.

 • Toppdisplay med prioriterte alarmer og anrop – differensiert gjennom lyd, farge og tekst.
 • Operativsystem og sikkerhetsfunksjoner sikrer at viktige apper alltid gis prioritet.
 • Posisjonering og identifisering via NFC, IR, WiFi og strekkodeleser.

Har du tenkt på hvordan mobil arbeidsflyt kan effektivisere pleie-prosessen? Kom innom oss for å høre mer.

 

Ascom Digistat - datainnsamling av vitale parametre for visualisering og presentasjon.

Digistat samler kontinuerlig inn informasjon om pasienten fra pasientnært utstyr som pasientmonitorer og infusjonspumper. Informasjonen blir da tillgjenglig der den trengs, når den trengs.

 • Alarmer og datavisualisering på mobile enheter, skjermer og i medisinske IT-systemer.
 • Reduserer risiko for at kritisk informasjon forblir hos enkeltpersoner.
 • Informasjonen presenters på en enkel og brukervennlig måte i ett vindu.

Visste du at vitale parametre fra f.eks. infusjonspumper og pasientmonitorer kan gjøres tilgjengelige for en eller flere personer i pleieteamet, uansett hvor de befinner seg? Kom innom oss for å høre mer.

Ascom Telligence - en ny avansert løsning for pasientanrop og kommunikasjon.

Ascom Telligence forbedrer informasjonsflyten slik at pleiekvalitet, pasientsikkerhet og produktivitet forbedres.  Dette er til fordel både for personale og pasienter.

 • En mer effektiv flyt for kommunikasjon og samarbeide sparer tid og unødvendig gange for personalet.
 • Pasientnær kommunikasjon og informasjon alltid innen rekkevidde for pleierne ved pasientens seng. Pleierne får mer tid til hver pasient. 
 • Pasientene vet at de raskt kan komme i kontakt med personalet uansett hva det gjeller. For pasientene betyr det økt trygghet og sikkerhet.

Vil du vite hvordan du både kan øke pleiekvaliteten, øke pasientsikkerheten og samtidig forbedre produktiviteten? Kom innom oss for en presentasjon.

Ascom Unite Messaging Suite

Kommunikasjonsløsninger for integrerte arbeidsprosesser som knytter mennesker sammen med virksomhetskritisk informasjon

Ascom Unite lenker sømløst virksomhetskritiske systemer sammen med mobil kommunikasjon. Systemet leverer intelligent integrasjon, avansert alarm- og meldingssystem og systemadministrasjon i én unik og kraftig pakke.

Ascom Unite utvider rekkevidden av de integrerte systemene ut til mobile enheter for å optimalisere kommunikasjon for mobile arbeidsteam.

De fleste virksomheter gjør store investeringer i informasjonsteknologi som ofte forbedrer effektiviteten av deres primære prosesser, men fordelene med disse investeringene kan ikke fullt ut realiseres på grunn av flaskehalser og hull i informasjonsflyten. Ascom Unite kan integreres med flere informasjonssystemer inkludert bygningsadministrasjon, brannalarm, kliniske systemer, medisinske journalsystemer, posisjonerte baserte systemer og administrasjonssystemer for å muliggjøre et forbedret og integrert arbeidsmiljø.