Ascom Telligence®. Pasientvarsling på en helt ny måte.

Velkommen til den nye generasjonen av varsling og kommunikasjon på sykehus: Ascom Telligence pasientvarslingssystem.

 • Strømlinjeformet kommunikasjon og samarbeid: Ascom Telligence tar utgangspunkt i effektiv håndtering av oppgaver og anrop. Systemet gjør det mulig for personalet enkelt å identifisere og prioritere anrop, samt å minimere responstider - med minst mulig unødvendig gange.
 • Klinisk arbeidsflyt direkte ved sengen:  Med de brukerdefinerte knappene for arbeidsflyt i Ascom Telligence, kan pleiepersonalet bruke mer tid hos pasienten.
 • Et trykk på et panel ved sengen setter deg i direkte kontakt med kolleger.
 • Forespørsler, oppdateringer og varsler går direkte fra pasientrommet til laboratorier, portører, administrasjon, osv.
 • Pasienten blir hørt: Ascom Telligence gir pasientene en sterk og pålitelig kommunikasjonskanal.
 • Talemodulen kan plasseres hvor som helst og gjør det enkelt for pasient og pleiepersonale å kommunisere direkte.
 • Pasientene kan styre sin nærmeste omgivelse slik som gardiner, TV, radio, lys og informasjonssystemer.
 • Pasienter kan indikere en spesifikk tjenesteforespørsel som for eksempel vann og toalettbesøk. Disse anropene går til relevant personale, slik at ressursene utnyttes best mulig og responstidene reduseres.

  

  

Ascom er en global markedsleder innen kommunikasjonsløsninger for helsesektoren.

ascom-image-

Ascoms kommunikasjonsløsninger er installert på mer enn 1 000 000 sykehussenger rundt om i verden. Kontakt Ascom og hør hvorfor.

final-ascom-telligence5-brochure-01248-01-enx.pdf
PDF

Ascom Telligence 5.0 brosjyre (ENG)

Den neste generasjonen pasientvarslingssystem er her nå. Den er så nyskapende at den utgjør en helt ny kategori innen pasientvarsling og kommunikasjon: Ascom Telligence.

Film - Ascom Telligence – Patient Response System

  

Hvorfor sykepleiere trenger mer effektive kommunikasjonsverktøy

 • Direkte pleietid

  Pleiepersonalets tid med pasienter [1]
  < 20 %
  < 20 %
 • Antall personale som en pasient møter

  Gjennomsnitt for et firedagers sykehusopphold [2]
  50
  50
 • Størstedelen av avbrytelser skyldes...

  ... kommunikasjon, venting eller finne hjelpemidler. [3]
  77 %
  77 %
 • Kommunikasjonen er fortsatt ikke digital

  Sykepleiere kommuniserer fortsatt hovedsakelig ansikt-til-ansikt [4]
  90 %
  90 %
ascom-image-

Personalet oppfatter uhåndterte pasienthenvendelser som avbrytelser.

ascom-image-

Rask, direkte kommunikasjon mellom pasienter og tildelt pleiepersonale.

Les alt om Ascom sykehusløsninger på www.ascom.no


Referanser:
1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 
2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Hentet 30.  mars 2016]. 
3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work. Journal of Nursing Administration40(4), pp.169-176.
4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89.  Tilgjengelig p å: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC15794 11/ [15. mars 2016].

Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter.