Fremtiden byr på mange muligheter - mer tid til hver pasient

Avansert, fleksibelt og migrerbart

Digitaliseringen vil uten tvil fortsette å forandre helsetjenester og sykehus over hele verden.

Dere trenger ikke stå alene med denne utfordringen.

Ascom har som sentralt mål å hjelpe kundene å navigere i denne virkeligheten. Vi leverer løsninger som vokser med de enkelte kunder, tilpasset dem og deres behov.

Ascom Telligence er konstruert for enkel migrering.

Løsningen er bakoverkompatibel med Ascom-systemene du allerede har, og kanskje også med kablet infrastruktur fra andre leverandører.

En slik smidig migrering gjør det enkelt å utvide løsningene deres over tid.

Den nye generasjonen pasientvarsling- og kommunikasjonsløsning, Ascom Telligence, er kanskje den mest avanserte og helhetlige løsningen i sitt slag.

Det er nyskapende teknologi som skiller seg ut på tre områder:

  • Pasientene blir hørt 
  • Strømlinjeformer kommunikasjon og samarbeid 
  • Støtter klinisk arbeidsflyt direkte ved sengen

Støtt kliniske prosesser med Ascom Telligence

Hvordan kan mobil kommunikasjon støtte arbeidsprosessene i helsesektoren?

Dette spørsmålet er bakgrunnen for at vi her utviklet integrert støtte til arbeidsprosesser i Ascom Telligence.

Det er en tilnærming som er unik for Ascom, og som bygger på kompetanse fra tusenvis av leveranser med pasientvarslings- og alarmsystemer verden over.

Enkelt sagt: integrerte arbeidsprosesser i Ascom Telligence er summen av kliniske og kommersielle fordeler i våre løsninger for helsesektoren.

Disse løsningene fokuserer på seks sentrale interesseområder for sykehus og helsevesen som står overfor alvorlige demografiske og økonomiske utfordringer – områder der Ascoms løsninger kan gi rask og målbar innvirkning:

  • Intelligent pasientvarsling 
  • Pleiekommunikasjon og samarbeid 
  • Støtte der pleien foregår  
  • Kontinuitet i pleien 
  • Involvering av pasientene 
  • Analyser av arbeidsflyt

Fordi vi har et så bredt spekter av produkter, systemer og tjenester, kan vi finne løsninger for hvert av områdene.

Det viktigste av alt, vi lager løsninger som er fremtidsrettede.

Når dere ønsker å oppgradere pasientvarslingssystemet, kan vi også ta den mobile løsningen til neste nivå, slik at samspillet mellom dem blir best mulig.

Ascom Telligence: En unik Ascom-løsning for sykehus over hele verden.

Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter. 
Informasjonen i dette dokumentet beskriver produktmodeller, versjoner og funksjoner som ikke finnes i USA.----- This text not applicable in Europe? AT Ascom garanterer ikke at de vil bli gjort tilgjengelig i USA...... This text not applicable in Europe? AT For tilgjengelige modeller, versjoner og funksjoner i USA, vennligst kontakt en Ascom-representant eller distribusjonspartner i Nord-Amerika...This text not applicable in Europe? AT