Ascom Myco 3 för vården

Överbryggar informationsklyftor på kliniker för bättre underbyggd vård

Ascom Myco 3 smartphone sammanställer vårdrelaterad information som ofta är utspridd och svår att samla in. Och tack vare utbudet av kliniska appar får avdelningar som använder Ascom Myco 3 tillgång till all data i rätt tid – vilket bidrar till effektivare samordning, respons och vårdinsatser.

Se hur Ascom Myco 3 smartphone samverkar med appar och integrerade enheter för att effektivisera kliniska arbetsflöden och stödja samarbetet i vårdteam.

Ascom Myco 3 – en del av Ascom Healthcare Platform

Ascom Healthcare Platform består av en uppsättning applikationer, tjänster, enheter och smartphones. Den erbjuder modulär vårdinformation och kommunikationslösningar som integrerar väl med befintliga informationssystem. Lösningarna möjliggör heltäckande informationsflöden mellan system, människor och enheter direkt på vårdplatsen.

Genom att sammanföra kliniska vårddata som ofta hanteras på olika enheter och i olika system, synliggör Ascom Myco-lösningarna patienternas vårdbehov, larmmeddelande och uppdateringar blir tydliga och nära till hands för klinikpersonalen.  Via inbyggt tal, säkra meddelandefunktioner, vårdapplikationer och verktyg kopplar Ascom Myco 3-lösningarna samman klinikpersonal och vårdteam för att möjliggöra vårdstyrning, kommunikation och samordning från vårdplatsen och ut.

 

Fyra exempel på  Ascom Myco 3 i jobbet

Ascom Myco3 | Fördelar för sköterska och patient

Möjliggör mer patientnära vård: enkel elektronisk journalföring direkt vid patientsängen.

Ascom Myco 3 | Streckkodsläsning

Streckkodsläsning: säker verifiering av patientens identitet vid administration av läkemedel.

Ascom Myco 3 | Sköterskan kan hämta och dela labbresultat

Gör så att klinikpersonal kan hämta och dela labbresultat, bilder, anrop och larm i farten.

Ascom Myco 3 | Läkare och sköterska kan kommunicera och koordinera effektivt

Kommunicera och koordinera effektivt. Anrop, meddelanden, larm och arbetsuppgifter skickas direkt till avsedd mottagare.

ascom-myco-3-healthcare-brochure-01527-01-enx-high-res-10030068.pdf
PDF

Ascom Myco 3 vårdbroschyr

Ladda ned broschyren här
Ascom Myco 3 produktblad
PDF

Ascom Myco 3 produktblad

Ladda ned produktbladet här

Ascom Myco 3-stödda appar: fem nyckelfördelar för ännu bättre vårdleverans, personalengagemang och patientnöjdhet   

Ascom Myco 3 | Mobilenhet för sömlös kommunikation i vårdteam

Erbjuder sömlös kommunikation och samarbete i vårdteam
 

Ascom Myco 3 | Effektivare patientvård

Möjliggör effektivare patientnära vård

Ascom Myco 3 | Snabbare tillgänglighet till klinisk information

Möjliggör snabbare tillgång till uppdaterad klinisk information

Ascom Myco 3 | Stöd för snabba responstider

Stöder snabba
responstider

Ascom Myco 3 | Minska dubblerad vårddokumentation

Minskar dubblerad vårddokumentation och risken för fel och förbiseenden

Flera produkter från Ascom och tredje parter har stöd för de funktioner som beskrivs här. Alla Ascoms lösningar och produkter finns eventuellt inte i alla länder.