Ascom Telligence®. Patientkallelse på ett helt nytt sätt

Välkommen till en ny generation av patientkallelse- och kommunikation för hälso- och sjukvården: Ascom Telligence.

 • Effektivisera personalens kommunikation och samarbete: Ascom Telligence bygger på effektiv hantering av uppgifter och kallelser och gör det enkelt för personalen att hantera, identifiera och prioritera kallelser och minimera svarstider - med minsta möjliga antal steg. 

 • Kliniska arbetsflöden vid patientsängen: Ascom Telligence användardefinierade arbetsflöden ger vårdpersonalen mer tid med patienten. Ett tryck på panelen ger direktkontakt till kollegor. Förfrågningar, uppdateringar och larm distribueras t.ex. direkt från patientrummet till kollegor, labaratorium, transportörer, administration etc.

 • Patienten blir hörd: Röstmoduler kan placeras var som helst och gör det lätt att kommunicera direkt mellan patienter och personal.  Patienterna kan t.ex. styra persienner, TV, radio, belysning och informationssystem. Patienterna kan även välja att kalla på hjälp för förvalda behov t.ex. vatten eller toalettbesök. Berörda personalgrupperna informeras vilket gör att resurserna används på bästa sätt. 
 

  

  

Ascom är en global ledare inom kommunikationslösningar för vårdsektorn

ascom-image-

Ascoms kommunikationslösningar har installerats för mer än 1 000 000 vårdplatser över hela världen. Kontakta närmaste Ascomrepresentant nu och ta reda på varför.

Film Ascom Telligence – Patient Response System (ENG)

  

Därför behöver sjuksköterskor effektivare kommunikationsverktyg

 • Vårdtid

  Tid som sjuksköterskorna tillbringar med patienterna[1]
  <20 %
  <20 %
 • Antal personal som en patient träffar

  Genomsnitt under en fyra dagar lång sjukhusvistelse [2]
  50
  50
 • Största delen av avbrott orsakas av....

  ....kommunikation, väntan eller att söka efter material. [3]
  77 %
  77 %
 • Muntlig snarare än digital kommunikation

  Sjuksköterskor kommunicerar fortfarande huvudsakligen person till person [4]
  90 %
  90 %
final-ascom-telligence5-brochure-01248-01-enx.pdf
PDF

Ascom Telligence 5.0 - broschyr (ENG)

Nästa generation patientkallelsesystem är här. Den är faktiskt så innovativ att den utgör en helt ny kategori inom patientkallelse och kommunikation: Ascom Telligence.

Läs allt om Ascoms sjukhuslösningar på www.ascom.se


Referenser:
1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 
2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Hämtad 30 mar. 2016]. 
3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work. Journal of Nursing Administration40(4), pp.169-176.
4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15 Mar. 2016].

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Myco 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 
Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.