Framtiden har många möjligheter - mer tid för varje patient

Avancerad, flexibel och migrerbart

Den digitala revolutionen kommer utan tvekan att fortsätta att förändra  sjukvården och sjukhusen över hela världen. Det är en utmaning i sig. Ascom har som en viktig målsättning att hjälpa våra kunder att  navigera i denna verklighet. Vi erbjuder lösningar som växer med er verksamhet, i er takt och på era villkor.

Även migrering är enkel med Ascom Telligence. Systemet är bakåtkompatibelt med de Ascomlösningar ni redan har och och i många fall även med kabelinfrastruktur från andra leverantörer. Den enkla migreringen gör det lätt att utöka din lösning med tiden.

Den nya generationen Ascom Telligence patientkallelsesystem är kanske den mest avancerade och heltäckande lösningen i sitt slag som finns att tillgå i dag. Den innovativ tekniken skiljer ut sig på tre punkter:

  • Patienten blir hörd 
  • Effektiviserar personalens kommunikation och samarbete 
  • Möjlighet till kliniska arbetsflöden vid patientsängen

Stöd de kliniska processerna med Ascom Telligence

Hur kan mobil kommunikation stödja arbetsflöden inom vården? Just den här frågan är anledningen till att vi har integrerat arbetsflöde i Ascom Telligence. Det är en strategi som är unik för Ascom – och som bygger på erfarenhet från att ha levererat patientkallelsesystem till tusentals sjukhus över hela världen.

Lösningarna har fokus på sex kärnområden som har avgörande betydelse för sjukhus och vårdsystem som står inför genomgripande demografiska och ekonomiska förändringar – områden där Ascoms lösningar kan ha snabba och mätbara effekter:

  • Intelligent larmhantering 
  • Kommunikation och samarbete mellan personalen 
  • Support där vården ges 
  • Kontinuitet i vården 
  • Ökad kontroll för patienten 
  • Arbetsflödesanalys

Vi kan erbjuda lösningar inom alla dessa områden. Och viktigast av allt - vi bygger lösningar som pekar framåt. Så när du till exempel vill uppgradera ditt patient-kallelsesystem kan vi även ta mobiletetslösningen till nästa nivå, så att samspelet mellan dem optimeras.

Ascom Telligence: En unik lösning för sjukhus.
 

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Myco 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 
Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.