Designegenskaper

Ascom Telligence i detaljer.

Moderna sjukvården är till sin natur i ständig förändring. Därför kommer de traditionella kommunikationslösningarna, inkl. patientkallelse, ofta till korta. Till exempel har vårdpersonalen inte alltid tid till att gå iväg till patienten för att höra vad varje enskild patientkallelse handlar om. Tiden kan användas smartare.

Vad personalen behöver är ett system som klarar mobilitet och låter dem kommunicera med patienterna och bedöma deras behov, oavsett var de är. Detta kan spara många steg - varje dag.

Patienterna har motsvarande behov. De har behov av att kunna komma i kontakt med vårdpersonalen, oavsett var denna befinner sig. Även de har behov av lösningar som gör det enkelt för dem att kommunicera sina behov. Det ger patienterna en känsla av kontroll och skapar ökad trygghet.

Ascom Telligence kan lösa den här typen av utmaning - och mycket mer. Det kopplar samman patienter, personal, klinisk data, tjänster och medicintekniska produkter med mera. Vilket bidrar till enklare och effektivare kommunikation och arbetsflöden mellan alla inblandade i vården. Och resultatet? Bättre samarbete, nöjdare patienter och bästa möjliga utnyttjande av resurserna. 

Ascom Telligence. Utvecklat för sjuksköterskor. 

 

ascom-image-

Film Ascom Telligence – se alla smarta funktioner (ENG)


Vill du ha mer information – ladda ner produktbladen. (ENG)

01243-01-enx-final-telligence-patient-devices-product-sheet.pdf
PDF

Ascom Telligence patientenheter produktblad

Ascom Telligence patientenheter finns från enkla modeller med en knapp till patienhandenheter som har både patientkallelse och hantering av tv, radio, persienner och belysning.
01244-01-enx-final-telligence-room-devices-product-sheet.pdf
PDF

Ascom Telligence rumsenheter produktblad

Ascom Telligence rumsenheter hjälper personalen arbeta effektivare och främjar åtgärder som ökar patientsäkerheten.
01245-01-enx-final-telligence-corridor-devices-product-sheet.pdf
PDF

Ascom Telligence korridorenheter produktblad

Ascom Telligence korridorenheter effektiviserar kommunikationen, förenklar arbetsflödena och ökar patientsäkerheten genom att förmedla tydlig information till vårdpersonalen.
01246-01-enx-final-telligence-staff-devices-product-sheet.pdf
PDF

Ascom Telligence personalenheter produktblad

Nya Ascom Telligence personalenheter är bland de mest intuitiva och flexibla som finns att tillgå.
01247-01-enx-final-telligence-control-devices-product-sheet.pdf
PDF

Ascom Telligence systemenheter produktblad

Ascom Telligence systemenheter säkerställer att hela lösningen övervakas.

Patientenheter

ascom-image-

Den ergonomiska vägen till nöjda patienter

Ascom Telligence patientenheter innefattar allt från handenheter med en knapp till handenheter med flera knappar som kombinerar både kallelse och kontroll för tv, radio, persienner och belysning. Allt utformat så ergonomiskt som möjligt.

 • Patienterna kan be om specifik hjälp (vatten, smärtlindring, toalettbesök m.m.) från relevant vårdpersonal, vilket minimerar svarstiderna.
 • Vårdpersonalen kan spara både tid och steg genom att använda talfunktionen för att ta reda på vad patienten vill innan de går till rummet.

 • Undvik att riskera skada på paneler med  SafeConnect™, en unik magnetisk kontakt.

 

Rumsenheter

ascom-image-

Optimera vården hos patienten

Hjälp personalen arbeta effektivare och öka patientsäkerheten med rumsenheter med rumsdisplayer, moduler för patientsängar och dörrar, en extern indatamodul för medicinsk och annan utrustning, draglarm och en flexibel fristående talmodul.

 • Färg, text och ikon på varje knapp kan ändras för att passa specifika behov och funktioner.
 • Alla rumsenheter har RJ-45-kontakter, vilket gör det mycket enkelt  och snabbt att byta ut en enhet.
 • Det kostnadseffektiva modulära konceptet innebär att det går att bygga upp skräddarsydda system för specifika behov.

Korridorenheter

ascom-image-

Tydlig visuell kommunikation

Effektivisera kommunikationen, förenkla arbetsflödena och öka patientsäkerheten genom att erbjuda vårdpersonalen tydlig information. 

 • Ascom Telligence korridorlampor är enkla att konfigurera med upp till nio färger, så att nästan alla typer av information kan visauliseras.

 • Färger, blinkningsfrekvenser och lampornas lägen gör det lätt för vårdpersonalen att avgöra händelsers typ och status. 
 • Ascom Telligence korridor-enheter är utformade så att LED-lampor kan ses från alla vinklar.

Personalenheter

ascom-image-

Kraftfulla och kompakta enheter

Nya Ascom Telligence personalenheter är  bland de mest intuitiva och flexibla som finns att tillgå.

 • Det är enkelt att skapa en serviceuppgift baserat på patientens individuella behov. Det hjälper personalen prioritera och leverera optimal vård.
 • Lätt att eskalera en normal patientkallelse till ett nödsamtal när en kritisk situation uppstår.
 • Ascom Telligence personalenheter har avancerade ljudfunktioner: klart digitalt ljud, justerbar rumsvolym (fjärrstyrt) och "push-to-talk"-funktion.

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Myco 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 
Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.