Een dynamisch team

Overal in de wereld leven mensen langer en gezonder. Vergrijzing is een uitdaging voor onze samenleving en nationale economieën. Technologie breder inzetten in de gezondheidszorg kan een oplossing bieden. 

Bijna elk land in de wereld kampt met de vergrijzing van zijn bevolking. In 2022 steeg het aantal tachtigplussers wereldwijd naar 150 miljoen, nadat dit cijfer de voorbije twee decennia ruim verdubbelde. In Europa leven we nu ook langer dan ooit. In 2019 bedroeg de mediane leeftijd van Europeanen in de EU-27-landen ongeveer 44 jaar, maar dit cijfer zal naar verwachting met meer dan vier jaar stijgen tegen 2050.

Deze langere levensverwachting is het resultaat van betere gezondheidszorg, voeding en toegang tot preventieve gezondheidszorg. De vergrijzing zet nationale economieën echter onder druk: mensen hebben langer zorg nodig thuis of in een instelling waardoor de samenleving meer geld moet investeren in ouderlingenzorg. De groeiende dienstenwaaier moet kostenefficiënter worden georganiseerd, want de bevolkingsstructuur verandert en een groter deel van de bevolking zal zorg nodig hebben. 

“Langdurige zorg moet efficiënter en beter kunnen. Technologie en digitalisering kunnen hiervoor oplossingen bieden”, legt Frederik Eneman uit, Strategic Care Consultant bij Ascom in België en Luxemburg. 

In 2022 steeg het aantal tachtigplussers wereldwijd naar 150 miljoen.
Frederic Eneman
Strategic Care Consultant, Ascom

Kwaliteit en betrouwbaarheid: sterke plussen 

De afgelopen tien jaar zag Frederik hoe instellingen voor langdurige zorg almaar meer technologie en softwareoplossingen gingen gebruiken en daarvan de vruchten plukken. Zorgdata van patiënten worden verzameld met camera’s, software, sensoren en artificiële intelligentie. 

De oplossingen van Ascom worden al lang gebruikt in Belgische woonzorgcentra van Korian. Deze samenwerking zal worden voortgezet in de toekomst, want Ascom en Korian ondertekenden vorige herfst een nieuwe vijfjarige overeenkomst. Behalve onderhoudsdiensten omvat de overeenkomst ook de levering van nieuwe software voor de meeste zorginstellingen van Korian om het verpleegwerk te optimaliseren.

Korian is marktleider in zijn sector met meer dan 13.000 bedden en 5.000 werknemers in België. Volgens Frederik Eneman heeft Ascom het vertrouwen van Korian gewonnen als partner in gezondheidstechnologie dankzij kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. 

“We werken nu al langer dan tien jaar samen en blijven innoveren. Met technologie en softwareoplossingen zijn we in staat om concrete zorgnoden in te vullen”, aldus Frederik Eneman. 

Voor Ascom is de samenwerking met een grote zorgprovider zoals Korian een uitstekende gelegenheid om de mogelijkheden die digitalisering en data bieden in ouderenzorg in de schijnwerpers te zetten. De verzamelde verpleegkundige en zorgdata leveren bijvoorbeeld nuttige informatie voor de besluitvorming en het beheer in de gezondheidszorg. 

Ascom heeft het vertrouwen van Korian gewonnen als partner in gezondheidstechnologie dankzij kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Frederic Eneman
Strategic Care Consultant, Ascom

Gegevens verzamelen voor kwaliteitszorg

De digitalisering van gezondheidsinformatie bracht een revolutie teweeg in de patiëntenzorg. De oplossingen van Ascom maken het mogelijk om data in te zamelen en helpen dienstverleners om diensten efficiënt te plannen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Ingezamelde data kan men bijvoorbeeld ook gebruiken om na te gaan of zorg voldoet aan de kwaliteitsnormen. 

“Korian vroeg Ascom om een oplossing te zoeken voor een van zijn kernproblemen: hoe kan de kwaliteit van ouderenzorg worden gemeten? Een hoog kwaliteitsniveau handhaven is al even belangrijk omdat de wetgeving kwaliteitscriteria voor langdurige zorg vastlegt”, vertelt Frederik. 

Korian zal zijn zorgkwaliteit blijven verbeteren met Ascom oplossing die Ofelia-software omvat. Ofelia werkt volgens het onestop-principe en maakt het mogelijk om functies zoals alarmen, workflowbeheer en de registratie van additionele data na noodoproepen te integreren in bestaande oplossingen. Bovendien maakt locatiegebaseerde communicatie het makkelijker om de verpleger die een alarm doorstuurde te lokaliseren. Volgens Frederik Eneman verbeteren al deze mogelijkheden en functies de traceerbaarheid en veiligheid.

“Ascom is sterk in het combineren van uiteenlopende technologie tot één enkel zorgplatform dat een enorme toegevoegde waarde heeft voor het verplegende personeel en het management. Zodra het kwaliteitsniveau van de zorg die we verstrekken is vastgelegd, kunnen we er ook voor zorgen dat we dit niveau handhaven en, indien nodig, onmiddellijk reageren op veranderingen”, vat Frederik Eneman samen.

Lees meer verhalen van klanten

Praat met een Ascom-expert

Neem contact op