ascom-image-

Innoveren of Transformeren?

30 juli 2018 - Ingo Tideman, Director Solutions

In deze 2e uitgave van de Care nieuwsbrief wil ik het graag hebben over de term Transformatie. In mijn vorige blog heb ik een overzicht gemaakt van een zestal hoofdtrends die ik heb waargenomen. Maar hoe kan Ascom samen met u reageren op deze trends? Gaan we innoveren of transformeren om tot het juiste antwoord te komen?

De afgelopen 2 jaar ben ik onderdeel geweest van een reis die “Diagnose Transformatie” heet, met als subtitel: “Een toolkit voor grensverleggers in de zorg”. Dit initiatief is van BeBright en is onderdeel van een reeks programma’s die Diagnose als gemene deler hebben.

Dit programma over Transformatie is geëindigd in een boekvorm, maar de beweging zet voort en heeft vele partijen geïnspireerd om verder te gaan om transformaties in hun organisaties en projecten door te voeren.
Een van de bestaansredenen van dit programma is de frustratie dat zoveel goede innovaties en zorgvernieuwers vroegtijdig stranden en de nieuwsgierigheid om te onderzoeken waarom een maatschappelijk effect uitblijft. Ik ben zelf ook zeer geïnspireerd geraakt en merk dan ook dat ik zelf de tools aan het gebruiken ben om mijn eigen transformaties binnen - en hopelijk ook buiten - Ascom teweeg te brengen.

Van … naar

Ik geloof dat we naar een systeem gaan waarin gezondheidsmanagement voorop staat. Dat vraagt om transformaties van … naar. In de afbeelding onderaan (figuur 1) zie je een samenvatting van de onderdelen waar je dan aan kan denken. Ik realiseer me bij het schrijven van deze blog dat de parallellen snel te trekken zijn naar de trends uit mijn vorige blog.

Maar welke tools kan je dan bijvoorbeeld gebruiken?

 1. De Transformation Stairway (zie figuur 2)
  Voor transformaties zijn zeven dominante thema’s geïdentificeerd, die elk een bepalende rol spelen in een transformatieproces. De Transformation Stairway is op haar beurt weer geïnspireerd door de Innovation Stairway (Grant Lichtman, 2014), maar aangepast en aangevuld naar de situatie van transformaties. Bij het ontbreken van een van deze thema’s kan je in het model vinden wat het effect daarbij kan zijn. Ik gebruik dit model met regelmaat om te checken of ik elk thema voldoende in het vizier heb bij het maken van mijn eigen plannen binnen Ascom. Als er bijvoorbeeld geen businessmodel is zal het niet leiden tot een houdbare verandering. En als er geen leiderschap is, zullen je plannen verzanden in weerstand.
 2. De twister (zie figuur 3)
  Een andere tool die opgeleverd is, is de twister. Deze tool gebruik ik om mezelf een spiegel voor te houden waar ik zit met mijn trajecten/projecten. Er worden vier fases onderscheiden die elke (succesvolle) transformatie doorloopt: Doorzoeken, Doorzien, Doorzetten en Doorleven. De grijze bolletjes geven aan of we daar vooral met de onder- of bovenstroom te maken hebben. Maar ik vind het vooral interessant om te zien wat de falende twister (zie figuur 4) oplevert: helaas toch (ook voor mij) veel herkenning.

Call to action

Als laatste deze zeven agendapunten die  de randvoorwaarden voor succesvolle transformatie vergroten:

 1. Versterken van het leiderschap en transformatie competenties
 2. Versterken van patiëntparticipatie
 3. Werken aan nieuwe business- en financieringsmodellen
 4. Zorg dragen voor een objectief en up-to-date overzicht van impactvolle technologie en innovaties
 5. Laagdrempelige toegang tot transformatie kennis en ervaring
 6. Ontvlechting van de verschillende soorten zorgaanbod als basis voor zorgvernieuwing en transformatie
 7. Financiële ruimte creëren voor het aanjagen van transformatie op basis van gezamenlijke investering en resultaatverplichting

Ik wil ook blijven leren en daarom heb ik de ambitie om een generatiemodel voor domotica te ontwikkelen (vergelijkbaar met het Gartner EPD model of het EMRAM model van HIMMS). Een aantal organisaties hebben al toegezegd om mee te doen.

Wilt u ook meedenken? Of wilt u weten hoe u de tools kan gebruiken voor uw eigen transformaties in uw organisatie? Laat het mij weten!

Ieder kwartaal komen mijn collega's en ik graag met updates in de vorm van deze nieuwe opzet van de nieuwsbrief. Ik spiegel ook graag  met u en wat u ziet gebeuren in de markt!