ascom-image-

Veiligheid binnen handbereik

27 november 2018 - Marc Lamboo, Segment Manager Enterprise

Hoe krijg je veiligheid binnen handbereik? Het lijkt abstract, maar is eigenlijk heel concreet. Bedenk eens; waar liggen mensen van wakker als het gaat om werken in een veilige omgeving? Hoe creëer je een veilige werkvloer? Om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor de continuïteit van een onderneming als gevolg van een incident. Met deze vraagstukken bent niet alleen u, maar zijn ook wij continu bezig.

Vandaag de dag is veel data beschikbaar. Een beginnende brand wordt gedetecteerd en gemeld. Onbevoegde beïnvloeding van buitenaf wordt gezien. Een ongeval in een productiehal wordt opgemerkt. Een robot die afwijkingen vertoont genereert meldingen. Zomaar voorbeelden van veiligheid-, beveiliging- en continuïteitsituaties waarbij technologie signaleert en detecteert. Tel daarbij de dagelijkse stroom aan informatie en data op die onze systemen bereikt en genereert. Data is overal en continu. Met als risico het ontstaan van een vorm van data-moeheid en erger nog, data-stress.

Data helpt ons

Wij geloven dat de beste beslissingen genomen kunnen worden als kritische informatie – altijd en overal – beschikbaar is. En daarvoor is data nodig. Onze oplossingen zorgen voor borging van de juiste informatie direct en op tijd naar de juiste persoon of personen. Denken in scenario’s en workflows geeft hierin oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld: een beginnende brand wordt door een rookmelder gedetecteerd en genereert een vooralarm, de melding wordt doorgezonden naar een mobiel device van een safety officer. Deze beoordeelt de melding en schakelt vervolgens mobiel een aantal camerabeelden op om live mee te kijken. Na verificatie van de beginnende brand kan direct de volgende stap mobiel genomen worden, namelijk het opschalen van de BHV-organisatie en het bellen van de brandweer. Beide eenheden kunnen concreet gebriefd worden, waardoor mensen adequaat in veiligheid kunnen worden gebracht en de brandweer tijdig en op de juiste plaats de continuïteit van de onderneming kan borgen door een uitslaande brand te voorkomen.

Of bijvoorbeeld in het geval waarin één procesoperator in een geautomatiseerde en gerobotiseerde productieomgeving aan het werk is. Deze werknemer wordt onwel en valt. Door het men down-alarm in zijn mobiele device wordt na een vooraf ingesteld aantal seconden een alarm gegenereerd en verstuurd naar die BHV’ers die het dichtst in de buurt zijn. De medewerker wordt tevens door een juiste locatiebepaling snel gevonden en kan worden geholpen. Alleen met relevante data is de juiste prioriteit toe te kennen en kunnen vervolgstappen snel en adequaat worden genomen.

Dat is onze gedachte achter “veiligheid binnen handbereik” In veel situaties verzorgt Ascom de connectiviteit tussen “mens en machine”. Door slimme workflows te combineren met geavanceerde mobiele technologie en software zorgen we ervoor dat woon- en werkomgevingen veiliger worden.

Wij praten graag verder met u als u vragen heeft over de veiligheid van uw werkomgeving.