Blog: optimaal inzicht in zorgvraag en leefritmen op momenten dat deur dichtblijft

februari 16, 2017
Hoe kun je als zorgmedewerker van een intramurale instelling zeker weten of een bepaald slaapmedicijn het juiste effect sorteert? Het kost veel tijd en moeite om iedere nacht bij te houden of het medicijn de juiste uitwerking heeft op het dag- en nachtritme van de cliënt. Dat kan sneller, beter en slimmer door gebruik te maken van verzamelde informatie en statistieken, dat ook Business Intelligence (BI) wordt genoemd.


Business Intelligence is de verzamelnaam voor informatie om processen te optimaliseren, zodat er slimmer en proactiever kan worden gehandeld. Ook de zorgsector omarmt steeds vaker de mogelijkheden van het inzetten van deze informatie (een vorm van big data) om betere zorg te kunnen verlenen. De grote bron aan informatie uit slimme sensoren, actieve alarmeringen en andere technologieën rondom de bewoner leveren kwalitatieve informatie op. Door de technologische vooruitgang wordt het steeds beter mogelijk om deze informatie te combineren en analyseren en te gebruiken om een beter inzicht te krijgen in het leefritme van de bewoner en hiermee het zorgproces te optimaliseren.

Een vollediger beeld door meerdere informatiebronnen te combineren
Het is noodzakelijk dat de zorgsector deze BI-aanpak ook gaat hanteren, nu de uitdaging om optimale zorg te verlenen steeds groter wordt. Er zijn minder handen aan het bed, terwijl de zorgvraag hand over hand toeneemt. Het is moeilijker geworden om met dezelfde bezetting dezelfde zorg te kunnen verlenen en daarom kijken zorginstellingen steeds vaker naar techniek om de zorgverleners beter en slimmer te ondersteunen. Het gaat daarbij niet alleen om het inzetten van slimme sensoren die registreren waar de cliënten zich in de leefomgeving bevinden, maar door meerdere gegevens te verzamelen en te koppelen aan andere bronnen, zodat een vollediger beeld ontstaat.

In het bovenstaande geval van de intramurale zorginstelling betekent dit dat de zorgmedewerker gebruik kan maken van meerdere gecombineerde informatiebronnen om sneller te zien wat het effect is op het dag- en nachtritme. Het gevoel kan bij de zorg ontstaan dat ze een minder goed beeld kunnen vormen van de cliënten, omdat ze meer op afstand blijven. Hierdoor bestaat de kans dat ze minder over het leefritme van de bewoner weten. BI kan deze kloof dichten doordat de verzamelde informatie juist een completer beeld kan vormen van de cliënten, zodat de zorg meer op afstand kan blijven en kan ingrijpen wanneer dat nodig is.

Automatisch trends bepalen en advies geven
Op basis van de verzamelde informatie uit meerdere bronnen kan BI bepaalde trends bepalen: er wordt gemeten of het slaapritme verandert gedurende de tijd of dat bijvoorbeeld het aantal toiletbezoeken verandert. Deze gegevens worden geanalyseerd en het systeem kan zo automatisch zien hoe vaak bepaalde acties plaatsvinden om te kijken of er een correlatie is. Als iemand wat chagrijnig is 's ochtends, dan kan de zorgprofessional op eenvoudige manier kijken of een verstoorde nachtrust de oorzaak is of dat er wellicht een medische oorzaak is. Deze automatische analyse wordt ook wel machine learning genoemd, waarbij de techniek zelflerend is en advies kan geven op basis van verzamelde informatie.

Business Intelligence neemt hierbij niet de zorg van de werknemer over, maar kan dergelijke zaken wel signaleren, zodat de professional ernaar kan kijken en handelen. Door het verzamelen en bundelen van de informatie ontstaat immers een breder beeld van de leefomgeving en het leefgedrag van de cliënt. De zorgmedewerker kan daardoor de aangeboden zorg beter afstemmen op de werkelijke behoefte, waardoor de kwaliteit van leven toe kan nemen. Zo krijgt de cliënt betere zorg, kan de zorginstelling betere zorg verlenen, maar krijgt bijvoorbeeld de familie ook een veel beter inzicht in de leefwereld van de cliënt. Als de familie van een cliënt op bezoek komt, kunnen zorgverleners de keuze om bepaalde zorg wel of niet te verlenen onderbouwen met statistieken.

Een open platform voor externe partijen
Hoe meer informatiebronnen op elkaar worden afgestemd, des te beter het beeld wordt en dus kan er ook betere zorg worden verleend. De informatie uit sensoren en actieve alarmeringen wordt gebundeld op een open platform, waar ook externe partijen aan kunnen worden gekoppeld. Zo zijn tegenwoordig ook bedden en incontinentiemateriaal uitgerust met sensoren om continentiezorg beter in te kunnen richten. Deze informatie kan dan worden gecombineerd met actuele informatie of de bewoner wakker is, zodat hij kan worden verschoond. Zorgverleners krijgen deze informatie real-time binnen op hun handset of smartphone, want ze staren natuurlijk niet constant op een scherm naar mogelijke afwijkingen.

Deze informatie maakt de zorg dus efficiënter, zodat er bijvoorbeeld geen onnodige controlerondes en nachtrondes meer plaatsvinden. Het inzetten van deze informatie is een groot voordeel voor de zorginstelling en voor de cliënt maar daar blijft het niet bij. De volgende stap is om deze informatie over de cliënt op andere manieren te ontsluiten. Hoewel er nu nog geen standaard voor is, is het wel de ambitie om deze bewonersinformatie op te nemen in het elektronisch cliëntendossier (ECD), zodat meerdere partijen gebruik kunnen maken van elkaars verzamelde data om nog betere en efficiëntere zorg te kunnen verlenen.

Het duurt nog even voor het zo ver is, maar diverse partijen ontwikkelen slimme technologieën voor veel meer zicht op het gedrag van de cliënten, vanuit verschillende bronnen. En hoewel er mogelijk minder contactmomenten uit voortkomen, maken deze technologieën het wel mogelijk dat medewerkers kunnen doen waarvoor ze dit beroep hebben gekozen: het verlenen van optimale zorg.

Door Jan-Mark Vink, Solution Markt Manager Care bij Ascom

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!