Opiniestuk: Alleen een nieuwe manier van werken kan de werkdruk van verpleegkundigen verlagen

oktober 19, 2017
Verpleegkundigen leggen kilometers per dag af door de vele taken, niet alleen voor het opnemen van allerlei waarden aan het bed of het uitdelen van medicijnen, maar vooral door het lopen naar de centrale computer om alle patiëntgegevens handmatig in te voeren. Het is tijd voor een nieuwe manier van werken in het ziekenhuis.

 

Door Mario de Lijster, Product Markt Manager Healthcare Communications Ascom

Door doorlopende ontwikkelingen in de werkwijze van ziekenhuizen, is het werk van verpleegkundigen constant aan verandering onderhevig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vermindering van de duur van ziekenhuisopnames. Waar je vroeger meerdere dagen werd opgenomen voor een heupoperatie, word je nu verzocht om een uur na de operatie al de eerste stappen te zetten. Deze veranderingen hebben een grote impact op het werk van de verpleegkundige.

Andere informatiebehoefte van de verpleegkundige

Omdat patiënten sneller naar huis gaan, is er minder tijd de patiënt te leren kennen. Dat betekent dat verpleegkundigen zich anders moeten voorbereiden op de contactmomenten en zich dagelijks moeten verdiepen in voor hen nieuwe patiënten. En dat resulteert in een andere informatiebehoefte, want de verpleegkundige heeft behoefte aan meer informatie over de patiënt bij een verpleegoproep, wat het patiëntcontact ten goede komt. Zo kan een verpleegoproep worden aangevuld met medische informatie: in plaats van ‘bed 3.2’ naar ‘bed 3.2 dhr. Jansen, slechthorend’. Naast de ligduur is ook het beleid om steeds meer eenpersoonskamers beschikbaar te stellen van invloed op het werk van de verpleegkundigen. Waar er vroeger meerdere mensen op een kamer lagen om de verpleegkundige van informatie te voorzien of te alarmeren, moet dat op een eenpersoonskamer anders worden geregeld. Daar kan technologie een rol vervullen, al is meer technologie geen doel maar een middel.

Slim inzetten van bestaande technologie

We zien helaas dat er wel steeds meer technologische hulpmiddelen worden ontwikkeld, maar dat dit niet direct ten goede komt aan het werk van de verpleegkundige. Zo kunnen we vaststellen dat de verpleegkundige de laatste mobiele werknemer is die nog niet mobiel werkt. Hoewel de verpleegkundige veel meters per dag aflegt, wordt alle data nog steeds ingevoerd op een centrale computer. Dat maakt dat de administratieve handelingen veelal als last worden ervaren. De huidige ICT-mogelijkheden worden meer dan eens gezien als een hindernis; zo wordt er in veel gevallen een grote desktopcomputer op een kar (de ‘COW’) meegezeuld om de gegevens te kunnen raadplegen en invoeren. Een ander voorbeeld is dat smartphones nog niet echt worden gebruikt op de werkvloer. Soms omdat gedacht wordt dat de privacy van de patiënt dan in gevaar kan komen, maar er zijn inmiddels voldoende apps die aan alle eisen voldoen. Toch lijkt het voor veel verpleegkundigen een te grote stap om deze bestaande technologieën toe te passen in het huidige werkproces. Dat heeft natuurlijk allerlei redenen, maar jammer is het wel, omdat de benodigde efficiëntieslag niet voldoende kan worden gemaakt.

Een scheve verhouding in taken

Die slag is zeker nodig, want de huidige werkwijze van verpleegkundigen heeft nog maar weinig te maken met het verlenen van directe zorg aan de patiënt. Zo besteden ze ruim 30 procent van hun werktijd aan het halen en brengen van informatie, bijna 20 procent aan administratie en slechts 20 tot 25 procent aan directe patiëntenzorg. Dat is een scheve verhouding, waar natuurlijk geen verpleegkundige voor kiest als hijof zij aan de opleiding begint en waar ook de patiënt niet mee geholpen is. Om die scheve verhouding in het werk van de verpleegkundige weer recht te trekken, zijn er diverse oplossingen beschikbaar. Je kunt daarbij denken aan het inzetten van technologie om de verzorging van de patiënt weer centraal te zetten en om de werkwijze van de verpleegkundigen te verbeteren, zodat ze meer in hun kracht komen te staan. Een van die manieren is het toepassen van ‘rounding’.

Minder afstanden afleggen door periodieke controles

Bij ‘rounding’ is het de bedoeling dat de verpleegkundige op vaste momenten bij de patiënt komt controleren. Het oproepsysteem stuurt notificaties naar de verpleegkundige voor patiëntenrondes. Zo wordt op tijd ingespeeld op de behoefte van de patiënt en dat verhoogt de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. Als een patiënt zeker weet dat de verpleegkundige op een bepaald tijdstip weer komt kijken, vermindert dat het aantal tussentijdse oproepen. Het grote voordeel voor verpleegkundigen is dat ze minder afstanden afleggen en daardoor hun tijd efficiënter kunnen indelen.

Op deze manier biedt technologie een onmisbare structuur voor nieuwe werkwijzen, maar ook het werken aan het bed kan worden gemoderniseerd met nieuwe technologieën. Verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld op een smart device vitale waarden direct invoeren die vervolgens automatisch in het EPD terechtkomen. Bij afwijkingen stuurt het apparaat een automatische melding, waardoor de verpleegkundige altijd direct kan handelen op basis van actuele gegevens.

Meer inzicht en meer controle door actuele verslaglegging

Deze actuele verslaglegging zorgt voor meer service aan de patiënt, omdat er direct betere zorg wordt geleverd. Zo is het invoeren niet langer een last, maar draagt het meteen bij aan een verbetering van kwaliteit. Het grote voordeel zit in het feit dat ze die informatie kunnen invoeren en inzien wanneer zij dat willen en ze dus controle houden over de situatie. Hoewel technologische hulpmiddelen een beter inzicht en overzicht bieden aan de verpleegkundige, worden deze nog niet massaal omarmd. Het ontbreekt vaak aan tijd om de nieuwe technologie en werkwijzen aan te leren, omdat het verlenen van zorg (terecht) voorrang krijgt. Hoewel het begrijpelijk is, is het toch een gemiste kans, omdat ze juist door het inzetten van moderne middelen nog betere zorg kunnen verlenen. De werkdruk zal er altijd zijn, het gaat er juist om hoe verpleegkundigen om willen en kunnen gaan met die druk. Ook de zorgsector heeft af en toe wat hulp nodig om beter te worden.

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!