Een nieuw Ascom CARE platform

mei 8, 2018
Zorgdomotica-systemen in de langdurende zorg worden steeds slimmer. En geven steeds meer informatie. Ze geven bewoners meer vrijheid in gebouwen en daarbuiten door middel van leefcirckels, ze waken over individuele bewoners en attenderen bij mogelijke valincidenten. Maar ook aanpalende domeinen als bijvoorbeeld GPS trackers, slimme vloeren of slim incontinentiemateriaal voorzien in de toekomst over meer en meer informatie.


Een nieuw CARE platform is nodig om hierop voorbereid te zijn. Een platform om zorgdomotica-systemen vandaag, maar ook meer en meer derde systemen op termijn te integreren om hiermee meer relevante informatie over bewoners te verzamelen. Relevante informatie om de zorg aan kwetsbare ouderen of mensen met een beperking verder te verbeteren.

Dit platform biedt professionals meer inzicht in het leefritme van bewoners. Zo kan de instellingsarts inzien of de voorgeschreven medicatie voor het bevorderen van de nachtrust daadwerkelijk zijn effect heeft gehad. Relevante informatie die beschikbaar is in een platform zonder dat een zorgverlener hiervoor iedere nacht een lijstje bij moet houden en administratief moet verwerken.

Deze relevante informatie over bewoners moet vervolgens beschikbaar komen in het ECD. Dat is de plek waar het hoort en wanneer bij een multidisciplinair overleg de bewoner besproken wordt dan is deze objectieve leefdata beschikbaar. Hoe gaat het eigenlijk met de bewoner en welke ondersteuning moeten we bieden? Ook in een gesprek met de familie kan objectieve data gebruikt worden om mogelijke aandachtpunten te verduidelijken.

Dit zorgplatform dient ook maximaal voorbereid te zijn op mobiel gebruik op de werkvloer waar zorgverleners de daadwerkelijke zorg leveren aan bewoners. Door middel van een mobiele versie van dit platform op een tablet of onze Myco, de smartphone voor de zorg, kunnen zorgverleners meer informatie krijgen over bewoners.

Ascom is al even bezig met de voorbereidingen en delen zijn al bij de eerste klanten beschikbaar. Bijvoorbeeld een camera bekijken in de nacht wanneer men even op een andere afdeling is. Zorg op afstand maar toch dichtbij.

Vraag uw Account Manager over de voortgang en hoe dit platform de toegevoegde waarde gaat bieden in uw situatie. De doorontwikkeling zal en moet gaan in co-creatie!

  • Er is op dit moment geen nieuws.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!