Ward Controllers

Ascom streeft ernaar uw investering in onze oplossingen zo rendabel mogelijk te maken. Daarom ontwerpen we bewust een migratiepad van bestaande systemen naar nieuwe technologie.  De teleCARE IP Ward Controller (NIWC) wordt gebruikt om bestaande teleCARE M-installaties af te stemmen op het teleCARE IP-systeem. Hij vervangt de teleCARE M Intelligent Address Module (IAM) en maakt het mogelijk om de bestaande teleCARE M-kamerbussen en de daarmee verbonden perifere apparatuur volledig te integreren in het teleCARE IP-systeem.

ascom-image-

Ondersteuning voor migraties van oudere Ascom teleCARE-systemen

Fast facts

  • Vervangt de teleCARE M IAM, zodat bestaande installaties geïntegreerd kunnen worden in een teleCARE IP-systeem;
  • tot 10 verbindingen voor teleCARE M-kamerbussen met compatibele kamerbusaansluitingen;
  • volledig compatibel met alle bestaande perifere teleCARE M-kamerapparatuur;
  • kortsluitingbeveiliging aan de uitgangen en beveiliging tegen omkering van de polariteit aan de ingangen;
  • Ethernet-compatibele interface tussen teleCARE M en teleCARE IP.

Voordelen

  • Ondersteunt gebruik van bestaande perifere apparaten voor kostenbesparende migratie van oudere teleCARE-systemen naar teleCARE IP.
  • Ondersteunt uitgebreidere teleCARE IP-functies zodat uw Ascom-investering nog meer opbrengt.
  • Maakt gebruik van dezelfde installatiespecificaties zodat oudere IAM gemakkelijk vervangen wordt. 
  • Compatibel met teleCARE SC- en teleCARE M-systemen.
  • Optionele gespreksmodule die gesproken communicatie ondersteunt.