Input voor medische alarmering

Medische en niet-medische apparaten kunnen eenvoudig worden aangesloten op de Ascom inputmodules. Dit gebeurt via twee onafhankelijke SafeConnect™ magnetische stekkers. Na aansluiting geeft een LED-lampje aan of het medische apparaat goed is aangesloten en werkt.

Alarmsignalen van medische apparatuur kunnen vanaf de inputmodule via het verpleegoproepsysteem rechtstreeks naar de handset van zorgverleners worden gezonden, om te garanderen dat snel op de melding wordt gereageerd. Op de inputmodule licht de LED boven het bijbehorende contact helder op in een van de drie kleuren die horen bij de prioriteitsinstelling op de Smart Adapter.* Een alarm kan niet op afstand worden uitgezet, maar iemand moet persoonlijk poolshoogte nemen om te zien wat er aan de hand is en het alarm af te stellen.

 

ascom-image-

Aansluiting op medische en niet-medische apparatuur om alarmmeldingen rechtstreeks naar zorgverleners te sturen

ascom-image-

Fast facts

 • Twee ingangen om alarmen van medische en/of niet-medische apparatuur van derden te verbinden
 • Bewaking van de alarmaansluitingen met ontkoppelingsalarm
 • Smart Adapter heeft een testalarmfunctie bij het aansluiten van medische apparatuur om goede bewaking van het apparaat te waarborgen
 • Instelbare prioriteiten (hoog, gemiddeld en laag) om diverse alarmbehoeften te ondersteunen, indien aangesloten op de Smart Adapter
 • Alarm voor onbedoeld ontkoppelen en kabelbreuk

Voordelen

 • De kabel verbindt een medisch apparaat, uitgerust met een contactaansluiting voor verpleegoproepsystemen, met het Ascom systeem.
 • Geeft alarmen door van apparatuur van derden, zoals infuuspompen, beademingsapparaten, en niet-medische apparaten zoals kin-/blaasbellen.
 • Statusveranderingen activeren een oproep in het Ascom verpleegoproepsysteem die naar verpleegposten, mobiele telefoons of andere apparaten wordt gestuurd.
 • Kan max. 2 onafhankelijke medische apparaten en contact-alarmsignalen aansluiten
 • Ontkoppelingsknop om medische apparatuur bewust te ontkoppelen.
 • Aanhoudende alarmen vereisen dat een zorgverlener naar de alarmlocatie gaat, d.w.z. geen annulering of reset op afstand.
 • Verkleint de kans op gemiste alarmen van interne medische apparatuur.

Gerelateerde producten

Specifieke functies en kenmerken van het Ascom verpleegoproepsysteem kunnen vereisen dat extra Ascom-producten of -software worden geïnstalleerd.  
Deze informatie beschrijft productmodellen, -versies en -kenmerken die niet verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten. Ascom kan niet garanderen dat deze op enig moment wel beschikbaar komen in de Verenigde Staten. Wilt u meer weten over de modellen, versies en functies die op dit moment verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten, neem dan contact op met een dealer of distributiepartner van Ascom North America.