Alarmeringssysteem

Bestaande verpleegoproepsystemen en technische alarmsystemen integreren, zodat ze alarmen en berichten kunnen verzenden naar mobiele devices van zorgverleners. Zorgen dat alarmen de juiste persoon bereiken en worden afgehandeld of geëscaleerd.

ascom-image-

Maak echt mobiel werken mogelijk—met de systemen die u al heeft

Een kalmere, zorgzamere en efficiëntere omgeving creëren met alarmen en berichten die rechtstreeks naar de zorgverleners gaan.

  • Ontvangt alarmen en stuurt ze naar de smartphones of andere handsets van aangewezen zorgverleners
  • Stimuleert een rustigere omgeving dankzij optimale toewijzing van alarmen 
  • Naadloos te integreren met bestaande verpleegoproep- en alarmeringssystemen
  • Minder verstoring voor zorgverleners—meer tijd voor zorg en interactie met bewoners

U heeft al een verpleegoproepsysteem. Wij maken het mobiel.

Ons open platform maakt gebruik van Ascom Unite software om Ascom smartphones en andere handsets te integreren met uw bestaande verpleegoproep- en alarmeringssysteem. Tot deze handsets behoren Android™ smartphones en DECT- en VoWiFi-telefoons.

ascom-image-
ascom-image-

Ascom Unite nader bekeken

Maak kennis met de software die bewonersalarmen en -berichten verbindt met handsets van Ascom en derden. En waardoor zorgverleners rechtstreeks met een bewoner kunnen spreken, met collega's kunnen communiceren en efficiënter kunnen reageren. 

Downloads

Downloads