Maritiem - een zee aan mogelijkheden voor veiligheid en workflow support

De balans vinden tussen beschikbare middelen en de hoge eisen aan de kwaliteit van de gastvrijheid. Een snelle besluitvorming in een omgeving waar medewerkers vaak op grote afstand van elkaar werken. De juiste tools om onmiddellijk effectief te handelen bij calamiteiten als brand, juist omdat er een grote verantwoordelijkheid is. Ascom maritieme oplossingen bieden een zee van mogelijkheden op het vlak van omgevingsveiligheid en workflow management.

Oplossingen

  • Omgevingsveiligheid helpt de controle houden bij calamiteiten >

    Omgevingsveiligheid helpt de controle houden bij calamiteiten >

    Veiligheid is op zee van levensbelang. Het te laat detecteren van brand of een fout in de coördinatie heeft dramatische gevolgen. Hoe kan de maritieme sector er dag en nacht de verantwoording dragen voor hun passagiers? Een bewezen veiligheidsoplossing monitort continu de omgeving en detecteert en communiceert wanneer nodig direct en adequaat. En die oplossing bouwt in altijd dubbele zekerheden in.