Olie- en gasindustrie - brandveilig, betrouwbaar en duurzaam produceren

De taak meer te produceren met minder middelen is voor de olie- en gasindustrie groter dan ooit. Tegelijkertijd heeft de industrie de verantwoordelijkheid mens en milieu te beschermen. Ascom biedt vandaag al oplossingen die - conform de geldende wet- en regelgeving - calamiteiten in een vroeg stadium signaleren en die door middel van communicatie en samenwerking helpen de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren. Betrouwbaar en duurzaam. U kunt lezen over deze oplossingen in de kolom aan de rechterkant.

Oplossingen

  • Omgevingsveiligheid helpt controle te houden bij calamiteiten >

    Omgevingsveiligheid helpt controle te houden bij calamiteiten >

    Dat personeel en processen veilig moeten zijn is een feit. Incidenten zijn nooit volledig uit te sluiten, maar de veiligheid kan wel vergroot worden. Een bewezen veiligheidsoplossing monitort continu de omgeving en detecteert en communiceert wanneer nodig direct en adequaat. En die oplossing bouwt altijd dubbele zekerheden in.