Vi utgjør en forskjell
Vi utgjør en forskjell

Et selskap for kommunikasjonsløsninger og integrerte arbeidsprosesser 

Om Ascom

Ascom  er en global løsningsleverandør av IKT-tjenester til helsesektoren. Ascoms visjon er å redusere informasjonsbrister for å skape best mulig beslutningsgrunnlag, uavhengig av tid og sted. Ascom leverer virksomhetskritiske sanntidsløsninger for mobile, ad hoc- og tidskritiske miljøer. Selskapets unike produkt- og løsningsportefølje og programvarearkitektur gjør det mulig å integrere mobile enheter, og skape løsninger som gir smidig, effektiv arbeidsflyt i helsesektoren, industrien, og innen sikkerhet og detaljhandel.

Ascoms hovedkvarter ligger sveitsiske Baar. Selskapet har datterselskaper i 18 land og en arbeidsstyrke på ca. 1 300 medarbeidere over hele verden. Ascoms registrerte aksjer (ASCN) er notert på SIX Swiss Exchange i Zürich.

Strategi

Ascom har en sterk global tilstedeværelse på markedet med en lojal kundemasse av profilerte kunder. Med solide og velprøvde produkter, teknologier og tjenester sammen med et høyt kvalifisert team av unike informasjons-, kommunikasjons- og prosesseksperter med fokus på helsesektoren, er Ascom godt posisjonert som en omfattende løsningsleverandør av IKT til helsesektoren, industri, sikkerhet og detaljhandel over hele verden.

For å ha bærekraftig vekst, har Ascom basert strategien på fire grunnleggende elementer:

Ett selskap

 • En strømlinjeformet organisasjon fokusert på ett virksomhetsområde for store driftsfordeler og markedsnærvær
 • Effektivitetsgevinster og økt smidighet gjennom selskapets standardisering og globale team
 • Fremragende operasjonell virksomhet

Innovasjon

 • Fokuserte innovasjonsdrivere
  • Systemer – eksisterende produkter og applikasjoner
  • Plattformer – løsningsbasert programvareinnovasjon
 • Investering i egne evner og muligheter til programvareutvikling
 • Fokus på en global, åpen og fleksibel arkitektur

Leveranse

 • Profesjonelt lederskap for å innføre mobile, virksomhetskritiske, direkte og tidssensitive forretningsprosesser
 • Verdi- og marginøkning gjennom en konsulentorganisasjon i verdensklasse
 • Nye og forbedrede verdiproposisjoner med innovativt servicetilbud
 • Økt andel av faste inntekter

Salg

 • Bygge strategiske allianser
 • Akselere løsnings- og strategisk salgstransformasjon
 • Strategisk tilnærming til nye markeder i attraktive geografiske områder
 • Styrket fokus og løsningssalg innen områdene industri, handel og sikkerhet
 • Økt direkte engasjement av adm. dir. i salg

Kommunikasjonsløsninger for integrerte arbeidsprosesser – Ascom-forskjellen

Hvor andre bare kun ser et håndsett, ser Ascom en måte å forbedre arbeidsprosessene på. Når andre installerer en server, finner vi en ny måte å øke produktiviteten på. Når andre bare tilbyr et lite og ufullstendig system, skaper vi komplette ende-til-ende løsninger. Det er Ascoms måte å arbeide på. Vi kaller det 'Kommunikasjonsløsninger for integrerte arbeidsprosesser'.

'Kommunikasjonsløsninger for integrerte arbeidsprosesser' oppsummerer de samlede fordelene som realiseres med Ascoms løsninger.

Integrert fordi Ascoms løsninger er basert på ulike teknologier, enheter og prosesser som samlet i ett sammenhengde, skalerbart system. Vanligvis integrerer vi innovative løsninger med eksisterende teknologier og utstyr, slik at kunden forlenger avkastningen på eksisterende investeringer.

Bedre arbeidsprosesser fordi Ascoms løsninger bidrar til å minimere flaskehalser og fragmenterte rutiner. Våre løsninger gjør det mulig for ulike mennesker, avdelinger og systemer å kommunisere og samarbeide med hverandre.

Intelligens fordi våre kommunikasjonsløsninger er intuitive og smarte, og hjelper de ansatte til å forutse hendelser istedet for å bare reagere i etterkant. I tillegg gir Ascoms løsninger de dataene som kreves for å optimalisere ytelsen til både ansatte og utstyr.