Cases

Kunde
Verdi for kunden

Kort om løsningen

Last ned
Bærum kommune, velferdsteknologi Økonomiske besparelser og tilpasninger til eldres behov, økt omsorgskapasitet.

Ascom teleCARE IP pasienvarsling inkl. trådløse smykkesendere til beboerne og talefunksjon på rommene for direkte kontakt pleier-beboer. Ascom Ward Agent for håndtering av beboeranrop og visualisering. Posisjoneringsutstyr og ulike sensorer som sengematter og bevegelsessensorer.

Link
Kupio universitetssykehus, Finland Verktøy som støtter et familierettet og rolig pleiemiljø hvor barna utsettes for minimalt med støy. Reduserer alarmtretthet for personalet og sikrer at alle alarmer blir håndtert. Ascom Cardiomax alarmmeldingssystem som integrerer mot medisinteknisk utstyr og videreformidler alarmer direkte til pleiernes smarttelefoner. Disse er av typen Ascom Myco som er spesialdesignet for helsevesenet. Pasientsignalsystem der anrop distribueres etter samme prinsipp. PDF
AMK sentralen, Sunnmøre Rask innkalling og oversikt over personell i en traumesituasjon.
Applikasjon for innkalling av dedikert personell ved traumealarm. Programvare er integrert med kommunikasjonssystem med interaktive håndsett som sykehuspersonalet benytter.

PDF
Sykehuset i Vestfold Sikker kritisk kommunikasjon.
Traumealarm og tekniske alarmer via personsøk, IP-DECT, portørCOM

PDF
Røysumtunet Habiliteringssenter Enhetlig, sentralisert telefon- og pasientvarslingssystem.
IP-DECT, teleCARE IP, varsling av tekniske alarmer

PDF
Sandvika Storsenter Kabelfritt, pålitelig varslingssystem for kritiske alarmer. Hindrer unødvendige evakueringer.

Radiokommunikasjon for trådløs alarmoverføring. Alarmsendere og mottakere av kritiske alarmer.
Integrasjon mot brannalarm og sentralt driftsanlegg. Utsendelse av tekstmeldinger via web-basert applikasjon.
PDF
Oslo universitetssykehus Ullevål Effektiviserer portørtjenesten: Færre skritt og bomturer. Bedre planlegging: God oversikt for bestillere og portøravd. Statistikk for planlegging.
Bestilling av transport fra avdelinger og tildeling via pc-baserte grensesnitt. Programvare integrert med kommunikasjonssystem med håndsett som portørene bruker. Transportoppdrag sendes portørenes håndsett som har kvitteringsmuligheter. Programmet lagrer informasjon til statistikk. 

PDF
Mainstream fiskeoppdrett Forbedret personsikkerhet. Pålitelig teknologi.
IP DECT telefoni og alarmhåndtering.

PDF