Kunder om Ascom

Kunde

Uttaler om Ascom
Sykehuspartner IKT
- Utstyr fra Ascom er det mest driftssikre. Det fungerer når andre systemer går ned, sier avdelingsingeniør Dag Vidar Dorn.
Hellerud VGS  - Dette intercom-systemet gir oss trygghet og mulighet til å ivareta det ansvaret vi som skole har for elever og ansatte, sier lærer Jan Egil Omholt
AMK Sunnnmøre - Nå får vi raskt beskjed om tilgang på personell i en akuttsituasjon. Før kunne det gå flere minutter, sier daglig leder Hans Joakim Riise.
OUS, Ullevål

- Oppdragsfordelings-løsningen fra Ascom bidrar til at vi klarer den økende arbeidsmengden, sier seksjonsleder for portøravdelingen Eivind Marigård.
Sykehuset Vestfold

- portørCOM sørger for at vi jobber smartere og sparer skritt, sier seksjonsleder Svein Frantzen.
Kamfjord sykehjem

- Vi blir spart for mange skritt ettersom pasientvarslene bare går til de pleierne som skal ha dem, sier hjelpepleier Ann Kristin Allum.
Røysumtunet
habiliteringssenter
- Hverdagen er blitt mindre stressende og oppjaget. Samtidig blir friheten større ved at man kan bevege seg ut av avdelingen og likevel få med seg alle pasientvarslinger, sier enhetsleder Bent Olav Engesveen.
Mainstream
firskeoppdrettsanlegg
- Ledelsen har et sterkt fokus på medarbeidernes sikkerhet og Ascoms løsning tilfredsstilte våre strenge krav til pålitelighet,  sier IKT-sjef Torunn Holmvaag.
- Personalamsystemet gir meg ekstra trygghet ved at jeg raskt får hjelp, sier oppdrettsrøkter Svenn Rune Hansen.
OSL

- Ut over at telefonene fungerer på vår wifi-plattform, er lydkvalitet, funksjoner og mulighetene for å legge inn flere tjenester, argumenter for vårt valg av Ascom i62 telefoner, sier prosjektleder Steinar Sire.
Sandvika Storsenter

- Med den trådløse løsningen er det enkelt å gjøre endringer uten å trekke nye kabler. Dette sparer kostnader, sier driftsleder Bjørn Grande.