Velferdsteknologisk løsning gir millionbesparelse

Bærum kommune satser på å ligge i forkant på digitalisering innen eldreomsorg. Kommunen innfører derfor en løsning for velferdsteknologi som tar hensyn til både eldre sine behov og økonomiske rammer. Omsorgsboliger og sykehjem som har tatt i bruk løsningen fra Ascom, opplever økt trygghet og motivasjon. I 2018 forventes det innsparinger på nærmere 14 mill. kroner.

Generelt i det kommunale landskapet er det utfordringer med et økende antall eldre og manglende ressurser til å yte nødvendig pleie og omsorg. Dette gjelder også i Bærum kommune. Med sine 125 000 innbyggere så kommunen inn i en fremtid der det ville være vanskelig å tilby et trygt og verdig miljø ut ifra dagens måte å drive eldreomsorg på. Bærum kommune valgte derfor å innføre en velferdsteknologisk løsning fra Ascom til omsorgsboliger og sykehjem. Løsningen gjør bruk av sensorteknologi, posisjoneringsutstyr og trådløse smykkesendere. Dette skaper muligheter for økt bevegelsesfrihet innenfor trygge rammer.

Fornøyde ansatte og beboere

Det er meget stor interesse for prosjektet i hele kommunen. Tilbakemeldingene fra sykehjemmene som til nå har fått løsningen, er utrolig positive. Både beboere og ansatte er fornøyde og opplever klare forbedringer i hverdagen. Beboere føler seg tryggere og tør bevege seg rundt på egen hånd. De ansatte opplever at de kan gi bedre kvalitativ omsorg, og at de samarbeider bedre med hverandre. Vi er godt fornøyd”, sier Tove Hagen Venås, seksjonsleder for bo- og behandlingssentrene i Bærum kommune.

Ascom vant rammeavtalen med Bærum kommune i konkurranse med flere andre leverandører. Avtalen er toårig og kan fornyes årlig i seks år. Leveransen inkluderer for hver omsorgsenhet et pasientvarslingssystem med toveis talekommunikasjon til rommene, mobile enheter til de ansatte, trådløse alarmsendere som kan bæres rundt halsen eller håndleddet til beboerne, posisjonssendere på rom og fellesarealer, samt diverse utstyr med innebygd sensorteknologi som sengematter og fallforebyggende bevegelsessensor.

Det er et fantastisk system. Alle pleie- og omsorgsenheter i kommunen vil innføre det. De ansatte føler trygghet selv om tidligere nattlige rutiner utelates, fordi de har oversikt og kan yte mer hjelp til beboere som virkelig trenger det. Vi har nå et grunnlag slik at vi kan håndtere det økende antall pleietrengende beboere uten å øke ressursene til nattskift.
Tove Hagen Venås
Seksjonsleder for bo- og behandlingssentrene i Bærum kommune

Med digitalt tilsyn kan færre gjøre mer

Det fine med denne løsningen er at de ansatte alltid har tilsyn med beboerne uten å være fysisk til stede. Det er spesielt nyttig om natten. Tidligere gikk ansatte rutinemessig rundt og sjekket beboerne i hvert rom. Det er både kostbart og unødvendig forstyrrende for beboerne. Nå har teknologien tilsyn over hvert enkelt beboerrom, og varsler bare ansatte hvis det er uregelmessigheter - for eksempel hvis beboere med dårlig mobilitet er på vei ut av sengen, eller at beboere med demens er på vei til å forlate rommet sitt. Sensorløsninger fører til at de ansatte har mer tid til de beboerne som virkelig har behov for tettere oppfølging,” sier Tove Hagen Venås.

Personalet rapporterer at de føler større trygghet i sin arbeidshverdag, fordi de har bedre oversikt og mer tid til beboere som trenger hjelp. Vi registrerer spesielt en nedgang i pasienter som blir skadet fordi personalet kan konsentrere seg om å forhindre potensielt farlige situasjoner. Ved å komme raskt til stede, blir ikke beboerne liggende med smerter og engstelse. Det sparer unødig lidelse. Beboerne kan få hjelp i en tidlig fase og eventuelt få legehjelp eller komme i tide til sykehus,” sier Tove Hagen Venås.

Besparelser i millionklassen

Bærum kommune forventer å spare 5,9 mill. kr på grunn av færre fall ut av sengen i 2018. Det er i tillegg anslått personalbesparelser på 7,5 mill. kr. Det viser seg at de sykehjemmene som har tatt i bruk Ascom-løsningen kan spare en nattevaktstilling, uten at det går utover kvaliteten på pleien. Tvert imot er tilbakemeldingene at de ansatte nå gir bedre pleie og omsorg, og beboerne får økt selvstendighet.

En verdig alderdom

Det er vanskelig å si hvem som er mest fornøyd, men det er helt tydelig at beboerne setter pris på økt sikkerhet. Det teknologiske sikkerhetsnettet gir en ny type frihet for beboerne. De tør å ta flere sjanser i hverdagen og bevege seg mer rundt, fordi de ikke lenger er redd for å ligge hjelpeløs uten å kunne varsle hvis de faller eller trenger annen hjelp.

Beboerne kan alltid få fatt i personalet ved å trykke på smykkesenderen de bærer rundt halsen eller håndleddet. De kan se at alarmen er mottatt, og de kan snakke direkte med sin pleier. Denne sikkerheten gir grunnlag for et godt og verdig liv i alderdommen der det er mulighet til å føle seg fri, aktiv og selvhjulpen, snarere enn institusjonalisert. En fleksibel teknologi gjør dette mulig. Den er ikke fremmedgjørende, og erstatter ikke menneskelig kontakt, men støtter beboere og ansatte i å skape et optimalt miljø,” sier Tove Hagen Venås.

Satser trådløst

Bærum kommune har valgt en løsning som gir maksimal fleksibilitet både for brukere og driftsansvarlige. Blant annet er posisjonssenderne trådløse og batteridrevne. Det gjør dem enklere å montere og flytte enn kablede alternativer, og de kan plasseres over alt. Det satses også på trådløse bærbare smykkesendere for beboerne og mobile håndsett for de ansatte for mottak av alarmer og anrop.

Hver beboer har individuelle behov, og det er viktig at det teknologiske sikkerhetsnettet enkelt kan tilpasses og endres. Trådløse enheter gjør tilpasningene enklere. Hvert sykehjem kan utvide løsningen med nye funksjoner som vandrealarm og automatisk låsing/opplåsing av dører.

En foregangskommune innen eldreomsorg

Det er ikke bare internt i Bærum kommune interessen for den nye velferdsteknologiløsningen er stor. Andre kommuner følger interessert med på hva som er gjort og erfaringene som høstes. Helseminister Bent Høie fremhever Bærum som en foregangskommune innen eldreomsorg.

Jeg er stolt av å jobbe i en kommune hvor vi bruker disse tekniske mulighetene. Vi har lykkes i å skape større tillit blant eldre, deres pårørende og de ansatte. Samtidig har vi holdt oss innenfor de økonomiske rammene, noe som er den helt sentrale utfordringen i vår sektor. Med velferdsteknologi vil vi stå godt rustet for fremtiden,” sier Tove Hagen Venås.

  • Nedlastinger
Ascom velferdsteknologi
i Bærum kommune
Ascom velferdsteknologi
i Bærum kommune
Last ned
Flere kundereferanser

La oss ta en uforpliktet prat

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.