Sykehus og psykiatri

Klinisk kommunikasjon og samhandling i helsesektoren

Ascom sine løsninger er kompatible med et bredt spekter av eksisterende helsesystemer og medisinsk teknisk utstyr, og hjelper klinikere til å få mer tid til pasientpleie. Løsningene er modulære, og enkle å tilpasse til endrede behov og forhold.

Ascom Healthcare Platform
Den eneste omfattende ende-til-ende kommunikasjonsplattformen for pleie på sykehus og i primærhelsetjenesten. Bransjeledende i over 50 år innen kommunikasjon og samarbeid i helsevesenet. Dette er fundamentet som Ascom Healthcare Platform bygger på.
Opplev plattformen
Personsikring i psykiatrien
Diskret sporing, posisjonering og tilsyn av personer og utstyr er mulig med løsninger fra Ascom. Integrer løsningen med ditt eksisterende kommunikasjonssystem og tredjeparts systemer. Ansatte som jobber i potensielt farlige miljøer, kan få hjelp ved å trykke på en knapp på smarttelefonen.
Opplev løsning

Les om hvordan Ascom støtter helsevesenet

Last ned

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

ECRI Institute (2014) Top 10 Health Technology Hazards for 2015 [online] Tilgjengelig på www.ecri.org/2015hazards [12. februar 2016] 4.

Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.