Kommunikasjon og samarbeid i psykiatrien

Sikkerhet med medfølelse og tillit. Fjern flaskehalser og effektiviser kommunikasjon og arbeidsflyt for optimalisert pleie. Kommunikasjon over telefon og personalarm er velprøvde, effektive og praktiske måter å øke sikkerheten til de ansatte på, samtidig som det gir medarbeiderne nødvendig mobilitet i arbeidshverdagen. Diskret sporing og overvåking av personer og utstyr er mulig med løsninger fra Ascom. Integrer løsningen med ditt eksisterende kommunikasjonssystem og tredjeparts systemer, på denne måten får medarbeiderne mer ut av eksisterende ressurser.