Artikler

Emne

 

Tittel Omhandler Last ned
Spesialbygde smarttelefoner for helsesektoren
I kliniske miljøer fungerer det best med smarttelefoner spesialdeignet for pleiepersonale
Det er nærliggende å velge de velkjente smarttelefonmodellene når de tradisjonelle telefonene skal erstatte. Mange kan betjene dem, de er billige og har et stort antall apper. Hvorfor skal da spesialdesignede alternativer vurderes?
Link
Enkeltrom
Er enkeltrom kun gode nyheter for helsevesenet? I flere år har det vært vanlig at det har ligget to eller flere pasienter i ett pasientrom. Slik er det ikke lenger. Alle nye sykehusbygg er innredet med enkeltrom. Det er mange fordeler med at hver pasient har sitt eget rom, men finnes det også ulemper? Pasienter i enkletrom er ikke under tilsyn i like stor grad, noe som stiller andre krav til personalet. Link
Alarmtretthet

Alarmtyranni truer pasientsikkerheten

Omfanget av falske alarmer på sykehusene er etter hvert blitt så stort at det utgjør en reell risiko. Hyppige alarmsignaler og piping fra medisinsk utstyr og pasientmonitorer, gjør en blind overfor de viktigste alarmene og truer pasientsikkerheten.

PDF
Smarttelefoner

Sikker bruk av smarttelefoner i helsesektoren

Brukervennlige smarttelefoner vinner raskt terreng i helsesektoren. Ikke bare i lommene på pasienter og pårørende, men også som det foretrukne arbeidsredskapet til mange ansatte. Sykehusene kan høste mange fordeler av utviklingen hvis grunnstrukturen er på plass.

PDF
Morgendagens servicelogistikk

God servicelogistikk starter på de kliniske avdelingene

En effektiv servicelogistikk kan fjerne mange flaskehalser på et sykehus. Transparenteoppdragsforløp gir god oversikt. Dermed kan oppdragene planlegges nøye og dyr ogfrustrerende dødtid unngås. Men det forutsetter et oppgjør med telefonkulturen.

PDF
Morgendagens sengeavdeling

Morgendagens sengeavdeling er både effektiv og sikker

Morgendagens sengeavdeling vil plassere personale, pasienter og systemer i én og samme smidige arbeidsflyt. Pasienten er i fokus, ventetider og unødvendige skritt er redusert til et minimum og alle har full oversikt hele tiden. Ønskedrøm eller virkelighet? Det er allerede en realitet.

PDF
Kritisk alarmhåndtering

Lag en effektiv alarmkjede med automatiserte prosesser

Alarmhåndteringen ved sykehus er en komplisert oppgave som ofte involverer rmange personer og mye stress. Derfor vil det alltid være en risiko for at det skjer feil. Når man kan sende alarmmeldinger med tydelige instrukser direkte til personalets mobile enheter, øker sannsynligheten for at man får en korrektog mer effektiv innsats.

PDF
Pasientsikkerhet
Styrk pasientsikkerheten med distribuerte alarmer fra medisinsk utstyr

Elektronisk utstyr på pasientrommene blir mer og mer utbredt. Pasientmonitorer og medisinsk utstyr forbedrer den medisinske pleien, men resulterer også i et økende antall alarmer, noe som kan få en helt motsatt effekt, nemlig at kvaliteten i pleien synker. Distribuerte alarmer kan være en løsning, men det stiller krav til kommunikasjonssystemet.

PDF