Eventer i Norden og Norge

11-13
nov
2019
EHiN 2019
Oslo Spektrum Arena
EHiN - E-helse i Norge - er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. Konferansen ble startet av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, med et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom teknologirevolusjonen og helsesektoren. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.
23-25
sep
2019
Ambulanseforum 2019
Scandic Oslo Airport
Ambulanseforums program for 2019 vil ha fokus på CRM (crew resource management), teamtrening og samhandling. I tillegg vil vi ha sesjoner om akuttmedisinske nyheter, AMK, traumehåndtering og forskning.
5-7
mai
2020
Vitalis 2020
Gøteborg, Sverige
Vitalis er ferdighetsutvikling - Nordens mest omfattende e-helse konferanseprogram! Vitalis har Nordens mest omfattende konferanseprogram med over 400 seminarer. Her får du oversikt og dybde i kommunal e-helse og velferdsteknologi med innhold som introduksjoner, etikk, jus, samarbeid mellom helsepersonell, mobilitet, sikkerhet, personsentrert dokumentasjon og hvordan sikre at det vi introduserer har den tiltenkte effekten. Her blir erfaringer tilbakemeldinger fra Sverige og våre nordiske naboer presentert og fremtidens utfordringer og muligheter blir gitt plass på scenen.