Blogg

Bli inspirert av våre artikler, blogger og kundecaser om aktuelle emner, behov og utfordringer i helsesektoren.


ascom-image-

Kundereferanse UNN Breivika - Mer tid til pasientene

På Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø jobber rundt 4500 ansatte med å redde liv og pleie helsen til pasientene sine..

ascom-image-

Ascom forberedt på skjerping av medisinteknisk utstyr

I mai 2020 trer EUs nye MDR for medisinteknisk utstyr i kraft. Formålet med forskriften er å gjøre det internasjonale regelverket stabilt..

Ascom designer fremtidens nye helseløsninger

«For det handler egentlig mye om å få rett informasjon til rett tid og rett person». Et tilbakeblikk fra EHiN 13. og 14. November 2018. Eventet bidrar til å være en av våre viktigste..

Er enkeltrom kun gode nyheter for helsevesenet?

I flere år har det vært vanlig at det har ligget to eller flere pasienter i ett pasientrom. Slik er det ikke lenger..

Morgendagens sengeavdeling er både effektiv og sikker

Morgendagens sengeavdeling vil plassere personale, pasienter og systemer i én og samme smidige..

ascom-image-

Covid-19: Dugnadsånd i krisetid - Drammen Sykehus

På Drammen sykehus leverte Ascom og Sykehuspartner pasientsignal på alle nye rom og utvidede avdelinger forbeholdt koronasmittede pasienter..

ascom-image-

Ascom Myco 3 godkjent som Target Platform for Epic Rover

The app gives clinical users of Epic’s Electronic Health Record access to tools for clinical review, medication administration, specimen collection..

Ny Nordisk toppsjef i Ascom

Danske Jens Andersen skal fra nå av lede Ascom i Norden. Den tidligere nordiske salgsdirektøren får ansvar for hele den nordiske organisasjonen som er en av de største IKT-leverandørene til helsesektoren. To områder får..

Falske alarmer en reel risiko pasientsikkerheten

Omfanget av falske alarmer på sykehusene er etter hvert blitt så stort at det utgjør en reell risiko. Hyppige..

Lag en effektiv alarmkjede med automatiserte prosesser

Alarmhåndteringen ved sykehus er en komplisert oppgave som ofte involverer rmange personer og mye stress..

ascom-image-

Pasientsignal har aldri vært viktigere - Bærum Sykehus

Med oppgradering av eksisterende pasientsignal, samt nye, trådløse panel på poster forbeholdt koronasmittede pasienter, forberedte Bærum sykehus..

Uplanlagte hendelser er sykehussektorens akilleshæl

Det er mange grunner til at det er vanskelig å optimalisere videre i sykehusetsektoren. Dette skyldes, ikke minst, mange uplanlagte hendelser. M..

Hva bruker sykepleiere tiden sin på?

I august 2015 gjennomførte det danske analyse- og konsulentfirmaet Wilke en undersøkelse for Ascom med formål..

Sikker bruk av smarttelefoner i helsesektoren

Brukervennlige smarttelefoner vinner raskt terreng i helsesektoren. Ikke bare i lommene på pasienter og pårørende..

Styrk pasientsikkerheten med distribuerte alarmer fra medisinsk utstyr

Elektronisk utstyr på pasientrommene blir mer og mer utbredt. Pasientmonitorer og medisinsk utstyr..

ascom-image-

Alle forutsetninger for bedre pleie i en enhet - Ascom Myco 3

Ascom åpner for ny mobil digital arbeidsflyt og kommunikasjonsoptimalisering med lanseringen av Ascom MycoTM 3..

Posisjoneringsteknologi gir mange fordeler. Men hvor finmasket skal den være? 

Det er en balansekunst å skape den optimale posisjoneringsløsningen. Det..

I kliniske miljøer fungerer smarttelefoner spesialdesignet for pleiepersonale best

Det er nærliggende å velge de..

God servicelogistikk starter på de kliniske avdelingene

En effektiv servicelogistikk kan fjerne mange flaskehalser på et sykehus. Transparente oppdragsforløp gir god..