Bli inspirert av våre siste blogginnlegg..

..artikler, pressemeldinger og kundereferanser om aktuelle emner, behov og utfordringer i helsesektoren.


Ascom vinner betydelig nasjonalt prosjekt i Wales

Basert på offentlige anskaffelser har Ascom og den statlige walisiske helsepersonell NHS Wales Informatics Service signert en betydelig kontrakt..

ascom-image-

Kundereferanse: UNN Breivika - Mer tid til pasientene

På Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø jobber rundt 4500 ansatte med å redde liv og pleie helsen til pasientene sine..

ascom-image-

Ascom forberedt på skjerping av medisinteknisk utstyr

I mai 2020 trer EUs nye MDR for medisinteknisk utstyr i kraft. Formålet med forskriften er å gjøre det internasjonale regelverket stabilt..

EHiN 2019: Ascom designer fremtidens nye helseløsninger

«For det handler egentlig mye om å få rett informasjon til rett tid og rett person». Et tilbakeblikk fra EHiN 13. og 14. November 2018. Eventet bidrar til å være en av våre viktigste..

Er enkeltrom kun gode nyheter for helsevesenet?

I flere år har det vært vanlig at det har ligget to eller flere pasienter i ett pasientrom. Slik er det ikke lenger..

Morgendagens sengeavdeling er både effektiv og sikker

Morgendagens sengeavdeling vil plassere personale, pasienter og systemer i én og samme smidige..

Velferdsteknologi hos Carpe Diem Demenslandsby

Det nye bo- og behandlingssenteret for personer med demens har som målsetting å etablere et..

ascom-image-

Covid-19: Dugnadsånd i krisetid - Drammen Sykehus

På Drammen sykehus leverte Ascom og Sykehuspartner pasientsignal på alle nye rom og utvidede avdelinger forbeholdt koronasmittede pasienter..

ascom-image-

Ascom Myco 3 godkjent som Target Platform for Epic Rover

The app gives clinical users of Epic’s Electronic Health Record access to tools for clinical review, medication administration, specimen collection..

Ny Nordisk toppsjef i Ascom, møt Jens Sand Andersen

Danske Jens Andersen skal fra nå av lede Ascom i Norden. Den tidligere nordiske salgsdirektøren får ansvar for hele den nordiske organisasjonen som..

Falske alarmer en reel risiko pasientsikkerheten

Omfanget av falske alarmer på sykehusene er etter hvert blitt så stort at det utgjør en reell risiko. Hyppige..

Lag en effektiv alarmkjede med automatiserte prosesser

Alarmhåndteringen ved sykehus er en komplisert oppgave som ofte involverer rmange personer og mye stress..

ascom-image-

Covid-19: Pasientsignal har aldri vært viktigere - Bærum Sykehus

Med oppgradering av eksisterende pasientsignal, samt nye, trådløse panel på poster forbeholdt..

Uplanlagte hendelser er sykehussektorens akilleshæl

Det er mange grunner til at det er vanskelig å optimalisere videre i sykehusetsektoren. Dette skyldes, ikke minst, mange uplanlagte hendelser. M..

Hva bruker sykepleiere tiden sin på?

Brukervennlige smarttelefoner vinner raskt terreng i helsesektoren. Ikke bare i lommene på pasienter og pårørende, men også som det foretrukne..

Sikker bruk av smarttelefoner i helsesektoren

Brukervennlige smarttelefoner vinner raskt terreng i helsesektoren. Ikke bare i lommene på pasienter og pårørende..

Styrk pasientsikkerheten med alarmer fra medisinsk utstyr

Elektronisk utstyr på pasientrommene blir mer og mer utbredt. Pasientmonitorer og medisinsk utstyr..

ascom-image-

Myco 3 sertifisert som Android Enterprise Recommended

Smarttelefonen Ascom Myco 3 som er designet og utviklet av Ascom, en innovativ leverandør av arbeidsflytløsninger, er nå sertifisert..

ascom-image-

Alle forutsetninger for bedre pleie i en enhet - Ascom Myco 3

Ascom åpner for ny mobil digital arbeidsflyt og kommunikasjonsoptimalisering med lanseringen av Ascom MycoTM 3..

Posisjoneringsteknologi gir mange fordeler. Men hvor finmasket skal den være? 

Det er en balansekunst å skape den optimale posisjoneringsløsningen. Det..

I kliniske miljøer fungerer smarttelefoner spesialdesignet for pleiepersonale best

Det er nærliggende å velge de..

God servicelogistikk starter på de kliniske avdelingene

En effektiv servicelogistikk kan fjerne mange flaskehalser på et sykehus. Transparente oppdragsforløp gir god..