Hvordan få en løsning som oppfyller deres krav til posisjonering

Står du og skal vælge en positioneringsløsning, men er i tvivl om, hvad der er det optimale valg? Så download vores positioneringsguide her. Den er udviklet på baggrund af vores omfattende erfaring med positionering og indeholder 8 trin, der kan hjælpe dig med at vælge den rette løsning. Uanset om du er fra hospital, psykiatri, kriminalforsorg eller andet, kan du hente inspiration i guiden.

Få et hurtigt overblik over de 8 trin herunder og download den komplette guide nederst på siden for at hele overblikket.

Trinn 1. Hva er kravene til presisjon og sannsynlighet?
Forskjellige teknologier lover presisjon helt ned til én meters nøyaktighet, og noen enda mer presist. Men er det nødvendig? Og er det nødvendig overalt? En presis og finmasket posisjonering overalt bør aldri være et standardkrav, fordi det risikerer å føre med seg en unødvendig komplisert og dyr løsning med mye infrastruktur.

Trinn 2. Hva skal sikres og hvordan?
PERSONER
En posisjoneringsløsning kan brukes til både å lokalisere personale/pasienter/beboere man trenger å komme i kontakt med, og til effektiv personsikring. Enten formålet er det ene eller det andre (eller begge deler), må man være oppmerksom på at posisjonering av mennesker stiller andre krav enn posisjonering av utstyr, siden mennesker gjerne er i bevegelse. Skal posisjonering brukes i personsikringsøyemed, er det dessuten viktig å vite at posisjonering alene ikke styrker personsikkerheten. Uten en tilhørende beredskapsordning er man like langt. Hvert enkelt krav til løsningen må sees i sammenheng med hele alarmkjeden.

UTSTYR
Det er ofte hensiktsmessig å spore utstyr. Både fordi det kan spare personalet for tiden de ellers må bruke på å lete etter rene senger og medisinsk utstyr, og fordi det gir en økonomisk gevinst. Fordi utstyr forsvinner eller blir hensatt, kan det bli kjøpt inn mer enn nødvendig, selv om mye av utstyret er relativt kostbart.

Trinn 3. Hvilke arbeidsprosesser skal optimaliseres?
Mange prosesser kan optimaliseres som følge av den gjennomsiktigheten en posisjoneringsløsning skaper. Avhengig av hva som posisjoneres i løsningen, kan stort sett alle typer logistikkoppgaver strømlinjeformes med smartere og mer effektiv arbeidsflyt, enten det dreier seg om å finne en kollega eller nærmeste ledige sykehusseng eller om å gi fri bane for et akutteam. Kunsten er å finne den rette balansen mellom muligheter, budsjetter og kompleksitet. Husk at det alltid vil være mulig å bygge ut løsningen etter hvert.

 

 

Trinn 4. Hvordan skal informasjon presenteres?
Størst sikkerhet og effektivitet oppnås når posisjonsdataene er enkle å forstå, slik at mottakerne raskt kan reagere på dem. Derfor er det viktig å overveie hvordan informasjonen skal presenteres, og i hvilke scenarioer.

Trinn 5. Hva er kravene til sporbarhet og dokumentasjon?
Dokumentasjon, og dermed også sporbarhet, spiller en stadig større rolle i helsesektoren. En godt gjennomtenkt posisjoneringsløsning kan, med de rette funksjonene, støtte strenge krav til sporbarhet og gjøre det mulig å dokumentere et hendelsesforløp fra A til Å.

Trinn 6. Hva er kravene til systemets pålitlighet og robusthet?
Utbyttet av en posisjoneringsløsning er avhengig av at den fungerer pålitelig og er robust nok for det miljøet den er implementert i. Undervurder ikke oppgaven, verken i forhold til daglig drift og vedlikehold eller den løpende systemovervåkingen.

Trinn 7. Valg av teknologi og utstyr
Sporing av mennesker og utstyr kan foregå på mange måter og med mange forskjellige teknologier. Generelt finnes det tre typer posisjonsbaserte tjenester: RTLS (realtime locationbased services), RFID og GPS, som igjen kan kjøres på forskjellige typer nettverk. F.eks. kan RTLS kjøres trådløst (med Wi-Fi), mens GPS er operatøravhengig. Både deres eksisterende infrastruktur og kravene til posisjoneringsløsningen er avgjørende for hvilken teknologi dere velger. Det er mulig å kombinere de forskjellige teknologiene for å ta hensyn til ulike fordeler og ulemper.

Trinn 8. Hvordan skal løsningen driftes og av hvem?
Posisjoneringsløsningen må settes opp etter hvor kritisk den er. Dette gjelder også i forhold til drift, krav til oppetid osv. I den forbindelse er det viktig å rette et kritisk blikk på intern kompetanser og ressurser til å reparere og vedlikeholde løsningen. Er dere godt nok rustet til å løse disse oppgavene selv? Dessverre oppdager mange først brister på dette området når løsningen er kjøpt og installert, og erfarer stor merkostnad.

8 trinn til en optimal posisjoneringsløsning
PDF

8 trinn til en optimal posisjoneringsløsning

Effektiv lokalisering av mennesker og utstyr har mange fordeler. Det blir mer effektiv arbeidsflyt og større trygghet når det ikke blir brukt tid på å lete. Men hva er den optimale løsningen?