Ascom velferdsteknologi hos Carpe Diem Demenslandsby

Den 21. september ble Carpe Diem Demenslandsby offisielt åpnet i Bærum kommune.


Arne Mæhlum, Tjenesteleder i Carpe Diem Demenslandsby

Det nye bo- og behandlingssenteret for personer med demens har som målsetting å etablere et bygningskompleks der beboerne får best mulig livskvalitet. Ascom Norway har levert velferdsteknologi til den nye demenslandsbyen i tett samarbeid med totalentreprenør HENT, Bærum kommune og demenslandsbyen.

- Løsningene måtte oppfylle ønsket vårt om bevegelsesfrihet. Vi var mest opptatt av å finne et system og en teknologi som åpnet for at beboerne kunne bevege seg fritt, og der de var minst mulig kontrollerte. Det var vårt hovedfokus for valg av velferdsteknologi, sier Arne Mæhlum, Tjenesteleder i Carpe Diem Demenslandsby.

Frihet og trygghet

En prosjektgruppe begynte tidlig med å kartlegge behovene til kunden, og hvordan pasientvarsling skulle fungere i en demenslandsby. For å imøtekomme kundens ønske, ble det installert velferdsteknologi som sikrer frihet og trygghet for beboere og pårørende. Løsningen er tilpasset og skreddersydd for å ivareta frihetsfølelsen og tryggheten for beboere og deres pårørende, forteller prosjektleder i Ascom, Vilja Myhre.

 - Vi har blant annet installert vandrealarm, pasientvarslingsanlegg, trådløse alarmer, sensorer, posisjonering og adgangskontroll. Løsningen kan tilpasses hver enkelt beboer og deres behov, og reguleres deretter. Slik kan beboerne bevege seg mer eller mindre fritt. Målet med løsningen er å gi en følelse av trygghet, samt en økt selvfølelse og trivsel blant beboerne, sier Myhre.

Vandrealarmen skal gi bevegelsesfrihet i et sikkert miljø via et trådløst varslingssystem der personalet blir varslet ved en unormal situasjon, eksempelvis om beboeren forlater landsbyen eller rommet sitt på nattestid. Dette er en stille varsling for å opprettholde en rolig og trygg atmosfære uten støy og uro.

- Pasientvarslingen er trådløs, der hver beboer får hver sin personlige, trådløse sender. Denne senderen gir automatisk adgang til rom og soner. Døra låses opp idet beboer tar i håndtaket. Dette fungerer på definerte rom, slik at en beboer for eksempel ikke kan vandre fritt inn på naboens rom, sier Myhre.

Tilrettelagt løsning for fremtiden

Kundeansvarlig i Ascom, Kjell Eriksson, understreker kundens ønske om åpne, frie og gode forhold som likevel skulle være kontrollerte som et hovedfokus i prosessen. Varslingen skal være enkel for både beboere og ansatte, og kan gjøres aktiv eller passiv, via trådløs sender eller bevegelsessensor. Løsningen som er levert på Carpe Diem demenslandsby skal møte det økende behovet innen pleie og omsorg i årene som kommer.

- Begrepet 'Velferdsteknologi' rommer mye, men til syvende og sist handler det om tilrettelegging og hvordan en slik type teknologi skal fungere best mulig for beboere, ansatte og hele institusjonen, sier Eriksson

 

                                      

Foto: Frode Menes