Eventer i Norden og Norge

5-7
mai
2020
Vitalis 2020
Gøteborg, Sverige
Vitalis er ferdighetsutvikling - Nordens mest omfattende e-helse konferanseprogram! Vitalis har Nordens mest omfattende konferanseprogram med over 400 seminarer. Her får du oversikt og dybde i kommunal e-helse og velferdsteknologi med innhold som introduksjoner, etikk, jus, samarbeid mellom helsepersonell, mobilitet, sikkerhet, personsentrert dokumentasjon og hvordan sikre at det vi introduserer har den tiltenkte effekten. Her blir erfaringer tilbakemeldinger fra Sverige og våre nordiske naboer presentert og fremtidens utfordringer og muligheter blir gitt plass på scenen.
1-2
apr
2020
KlinIKT 2020
Scandic Lillehammer Hotell, Norge
KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. Konferansene har fokus på bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.
31-2
aug-sep
2020
MTF - Medisintekniskforening Landsmøte 2020
Kirkenes, Norge
Mer informasjon kommer snart.
8-10
jun
2020
FSTL Årskonferansen 2020
Scandic Parken Hotell, Ålesund, Norge
I løpet av tre dager vil du oppleve mye spennende faglig innhold fra gode foredragsholdere. Tema på konferansen vil blant annet være samhandling, miljø, bærekraft og innovasjon. Det vil bli befaring på Ålesund sjukehus, samt sosialt samvær ved lunsj, middag og kveldsarrangement. Det vil også bli leverandørutstillinger der du får mulighet til å få informasjon om teknologiske nyvinninger.
10-11
nov
2020
EHiN 2020
Oslo Spektrum, Norge
EHiN står for E-helse i Norge, og er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. Konferansen ble startet av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, med et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom teknologirevolusjonen og helsesektoren. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.
22-24
sep
2020
Sykepleierkongressen 2020
The Qube, Gardermoen, Norge
Sykepleierkongressen arrangeres kun hvert fjerde år, og er den viktigste arenaen for faglig påfyll og nettverksbygging for sykepleiere. Sykepleiere er beslutningstakere og de påvirker daglig de valg som gjøres vedrørende innkjøp og bruk av medisinsk-teknisk utstyr, hjelpemidler og læremidler.