Ascom inngår strategisk partnerskap med GE Healthcare i Europa

november 27, 2017
Partnerskapet mellom Ascom og GE Healthcare omfatter distribusjon av Ascoms Digistat-løsning til intensivavdelinger over hele Europa. Løsningen som er spesialdesignet for intensivavdelinger, gjør det mulig for pleiepersonale å få oversikt over pasientenes status i tilnærmet sanntid i sin smarttelefon.


Digistat Patient Watch er en innovativ alarmhåndteringsløsning utviklet på bakgrunn av Ascoms utstrakte kjennskap til kliniske arbeidsprosesser, mobilitet og tilkoblingsmuligheter. Løsningen er utviklet spesifikt til intensivavdelinger, og distribusjonspartnerskabet med GE Healthcare sikrer at klinikere over hele Europa kan få glede av den. Med partnerskapet videreutvikles samarbeidet mellom Ascom og GE, som i forveien har tette globale relasjoner.

Alarmtretthet er et utbredt fenomen på mange intensivavdelinger. Hver pasient er tilsluttet opp til 10 forskjellige typer medisinsk utstyr, fra monitorer til ventilatorer og infusjonspumper. Utstyret forsyner pleiepersonalet med viktige pasientdata, og sender alarmer hvis pasienten trenger tilsyn. Undersøkelser viser imidlertid at en sykepleier kan bli eksponert for opp til 1000 alarmer pr. vakt1. Samtidig er opp til 99 % av alarmene falsk-positive og krever ikke klinisk oppfølging2.

Den nye alarmhåndteringsløsningen Digistat Patient Watch, samler data fra en rekke enheter som er tilkoblet pasienten, og kan gi personalet en helhetlig oversikt over alle pasienter på en sentralt plassert monitor eller på deres mobile enhet. Det gjelder såvel pasientstatus som alarmer og varsler fra ethvert tilkoblet utstyr. Personalet kan også hente pasientdataene fra deres mobile enhet, som f.eks. Ascom Myco smarttelefonen som er designet spesielt til kliniske miljøer. Fordelene for det kliniske personalet er større effektivitet, bedre organisering av pasientpleien og mulighet for å implementere prosedyrer som reduserer antallet alarmer.

- Digistat Patient Watch bruker pasientdata til å gi personalet en bedre oversikt og kan støtte prioriteringen av innsatsen i de enkelte situasjoner. Løsningen har potensiale til å forandre ineffektive arbeidsrutiner og skape bedre arbeidsflyt, sier André Neu, Head of Platform Solutions i Ascom.

- Digistat Patient Watch er en viktig løsning i GE Healthcares tilbud til intensivavdelinger, og vi er meget godt fornøyd med å utvide samarbeidet med Ascom, sier Oliver Bosc, General Manager of Life Care Solutions Europe i GE Healthcare.
___________________________
[1] Alarm Fatigue: Impacts on patient safety, Ruskin KJ, Hueske-Kraus D.Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28: 685-690.
[2] Joint Commission National Patient Safety Goal: Alarm Management |ECRI top 10 Health Technology Hazard.

For ytterligere informasjon kontakt:
Jesper Mathiesen, Portfolio Manager Hospital, Ascom: +45 43 29 72 72,  e-post

 

 

 

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!