Ascom kutter kablene: større frihet og trygghet for pasienter og sykehjemsbeboere

februar 7, 2014
Med et innovativt, trådløst anropssystem for pasienter og beboere, setter Ascom en ny standard for frihet og fleksibilitet på landets sykehus og sykehjem. Fraværet av kabler og innføringen av batteridrevne enheter gir enkel og økonomisk adgang til avansert funksjonalitet, noe som gjør det mulig å øke friheten i trygge rammer.

Med lanseringen av en trådløs utgave av Ascoms utbredte teleCARE IP-system til håndtering av pasient- og beboeranrop, får helse- og omsorgssektoren en helt ny frihet og økonomisk tilgang til avanserte systemfunksjoner.

Den trådløse utgaven av teleCARE IP inneholder stort sett de samme avanserte funksjonene som det kablede systemet, men installasjonen er vesentlig enklere og dermed billigere fordi alle enheter kan plasseres fritt uten at det må trekkes kabler. Det gjelder f.eks. anropspanelene på rommene, som er batteridrevne og kun skal skrues opp på veggen.

Systemet er modulært og gir en fleksibel implementering, hvor det er mulig å kombinere trådløse og kablede enheter etter behov.

Perfekt til sykehus under ombygging

–Det nye, trådløse teleCARE IP-systemet er like avansert og sikkert som det kablede systemet, og i tillegg er det mye enklere å bruke. Det er spesielt anvendelig på sykehjem hvor det er behov for å tilpasse innredningen i forhold til den enkelte beboers behov og møblement. Man er ikke avhengig av at en kontakt eller et panel er skrudd opp et bestemt sted og ikke kan flyttes. Men det trådløse systemet er også svært godt egnet som en midlertidig løsning på sykehus, sier Jesper Mathiesen, produktsjef hos Ascom, og fortsetter:

–Mange sykehus er for tiden i gang med ombygginger. Økonomisk er det meningsløst å trekke kabler til utstyr i miljøer som er under endring. Men pasientsikkerheten må ingen gå på kompromiss med, heller ikke under ombygging, så her er det mye mer relevant å velge det trådløse alternativet som en midlertidig løsning som senere kan integreres med et kablet system hvis man ønsker.

Batteridrevne posisjonssendere

Det nye, trådløse beboer- og pasientsignalsystemet inneholder også batteridrevne trådløse posisjonssendere. De sender hele tiden posisjonsdata til de trådløse smykkesenderne som pasienten eller beboeren bærer i et armbånd eller om halsen. Normalt er posisjonssendere kablede enheter, men de batteridrevne posisjonsmelderne er mye enklere å sette opp og kan plasseres overalt.

–Vi vet at forventningene til å kunne være mobile – både under sykdom og som eldre – vil øke fremover. Samtidig må vi forvente at det fortsatt vil være begrensede medarbeiderressurser i helse- og pleiesektoren. Derfor kommer enkel adgang til teknologiske hjelpemidler, som f.eks. posisjoneringsteknologi, til å spille en stadig viktigere rolle, sier Jesper Mathiesen.

Fordelen med posisjoneringsteknologien er at den gjør det mulig å tilby større mobilitet og frihet til pasienter og beboere. De kan trygt bevege seg rundt fordi personalet til enhver tid kan se hvor den enkelte befinner seg og raskt komme til unnsetning hvis vedkommende aktiverer alarmen. På sykehjem kan posisjonssendere brukes til demenssikring og f.eks. automatisk blokkere utgangsdører og heiser hvis en dement beboer er på vei ut.  

Mer informasjon on Ascom teleCARE IP plattform for pasientsignal

For ytterligere informasjon kontakt:
Portfolio manager Jesper Mathiesen, +45 43 29 72 72,  e-post

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!