Ascom Myco mottar viktig Cisco-sertifisering

juni 1, 2015
Cisco har sertifisert kompabiliteten mellom Ascoms spesialdesignede smarttelefon til helsesektoren, Ascom Myco, og Cisco Unified Communications Manager, CUCM 10.5. *

Ascom Myco gir sykepleiere og leger tilgang til relevante pasientdata, uansett hvor de befinner seg.  I kombinasjon med Ascom Unite mellomvare tett integrert med CUCM, bygges det  broer mellom de viktige funksjonene i Ascom Myco som pasienttildeling, meldingshåndtering og alarmer og CUCM.

-Vi ønsker å tilby pålitelige løsninger med høy ytelse. Sertifiseringen validerer integrering av Ascom Myco og CUCM. Det betyr at kundene kan føle seg trygg på sin investering. Med Ascom Myco kan pleiepersonalet motta pasientanrop og alarmer der hvor de er. De kan gi god behandling med begrensede ressurser gjennom mer integrerte og intelligente arbeidsflyt. Den tette integrasjonen av Ascom Myco, Ascom Unite og CUCM tilbyr gode synergier, sier Henrik Sandberg, Manager Alliances i Ascom.

Cisco-sertifiseringen spiller en viktig rolle i forhold til å utnytte Internet of Everything (IoE), som i økende grad kobler mennesker, prosesser, data og enheter. Ascom er medlem av Cisco Solution Partner Program og kan dermed raskt lage og distribuere nettverksløsninger som støtter og optimalisere verdien av IoE.

Les mer:  Ciscos Ascom-sertifiseringer

For mer informasjon kontakt:
Rune Roed Schøler, Portfolio Manager i Ascom 
tlf. +45 43 29 72 60,  e-post

*Kompatibilitets-sertifisering via Interoperability Verification Testing og Cisco Validated Design, er designet for å simulere typiske kundekonfigurasjoner. Dette erstatter ikke behovet for test ute hos kunden og validering av interoperabilitet i forbindelse med selve installasjonen.

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!