Finsk sykehus blir først I verden til å ta I bruk Ascom myco smarttelefoner

august 31, 2015
Kuopio University Hospital (KUH) i Finland er først i verden til å ta i bruk Ascom Myco, en smarttelefon spesialdesignet for helsesektoren. KUH har innført Ascom Myco på neonatalavdelingen.

«Det er selvfølgelig fantastiske nyheter at KUH ble det første sykehuset i verden til å bruke Ascom Myco», sier Ari-Pekka Tenko, direktør for salg og markedsføring hos Ascom Finland. «Det er spesielt gledelig å se Ascom Myco brukt i et så krevende og viktig miljø som neonatalavdelingen.»

KUHs interesse for den unike Ascom Myco smarttelefonen kom av sykehusets innføring av en ny pleiemodell med «familierom». Her blir nyfødte stelt i private familierom, slik at foreldre kan overnatte sammen med barnet. Forskning tyder på at slike miljøer kan forbedre prognosen for nyfødte, og forkorte sykehusoppholdet.     
«Den nye modellen lar mødrene bo sammen med barna sine. Mor og barn skilles aldri, heller ikke om en av dem blir syk», sier sykepleier Mila Hilden, prosjektleder på KUHs neonatalavdeling.

Den nye omsorgsmodellen øker responstiden ved alarmer. Med nyfødte spredt rundt på flere private rom, måtte sykepleierne gå lenger for å lese alarmer på en skjerm. «Å løse dette problemet var utfordrende», sier Juhani Kouri, prosjektleder hos KUH. «Vi kunne ikke ha et varslingssystem som hørtes over hele avdelingen fordi nyfødte er spesielt følsomme for lyder. Å forhindre slike forstyrrelser kan gi betydelige fordeler, ettersom det kan bidra til å unngå livslang sykdom for nyfødte. Vi trengte derfor en smartere måte å administrere alarmer og pasientanrop på i den nye omsorgsmodellen.»

Løsningen ble Ascom Myco smarttelefoner sammen med Ascom Unite Assign (programvare for tildeling av oppgaver til personalet), er nå koblet til sykehusets pasientovervåkingsutstyr og pasientsignalsystem. Dette bidrar til sikrere og mer effektiv pleie for mødre og nyfødte.

«Alle alarmer fra pasientovervåkingen sendes nå til den relevante sykepleierens Ascom Myco smarttelefon», sier Tenko. «Sykepleieren kan se alarmtypen, alarmens prioritet, og hvilken pasient det gjelder. Hvis sykepleieren ikke har mulighet til å svare, blir alarmen videresendt til reservesykepleier. Ascom Myco reduserer risikoen for at varslinger blir ignorert, fordi de ikke automatisk blir sendt til alle sykepleiere, men bare går til de som er ansvarlig for et bestemt barn.»

Finn ut mer om Ascom Myco på  www.ascommyco.com/no

For mer informasjon, eller kontakt:
Ari-Pekka Tenko, Director Sales & Marketing, Ascom Finland, tlf. +358 40 50 09 904
E-post:  ari-pekka.tenko@ascom.com

For mer informasjon om KUH:
Mila Hilden, +358 40 480 8889,  mila.hilden@kuh.fi 
Juhani Kouri, +358 44 717 5871,  juhani.kouri@kuh.fi

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!