Helse Midt-Norge IT velger smarttelefoner for sykehus fra Ascom.

desember 4, 2017
Helse Midt-Norge IT (Hemit) velger Ascom Myco 2 smarttelefoner fra Ascom. Rammeavtalen har en totalverdi på rundt 40 MNOK. Helsepersonell på St. Olavs Hospital, Øya får en ny smarttelefon som er spesialutviklet til å støtte deres arbeidsprosesser.


Den første leveransen av 4 000 Ascom Myco 2 til St. Olavs hospital, Øya starter i 2017. Avtalen har opsjon på ytterligere kjøp av smarttelefoner i helseregionen. Smarttelefonene vil bli levert til Hemit gjennom en samarbeidspartner.

Implementasjon av mobile smartenheter vil utføres i St. Olavs hospitals eksisterende infrastruktur, med integrasjon til sykehusets meldings- og alarmsystem. Dette vil bidra til rask og sikker behandling av kritiske alarmer og meldinger. Ascom Myco 2 vil i tillegg muliggjøre digitalisering av arbeidsprosesser ved bruk av mobil arbeidsflyt og applikasjoner.

Ascom Myco 2 er en mobil smartenhet spesialutviklet for helsesektoren. Den er er tilpasset pleiernes arbeidsflyt og er en del av Ascoms helseplattform. Enheten er robust utformet og byr på sofistikert teknologi som nærfeltkommunikasjon (NFC), infrarød posisjonering (IR), har toppdisplay for raskt å få tilgang på kristisk kommunikasjon og tåler regelmessig rengjøring og desinfisering.  

-  Smarte mobile enheter har blitt avgjørende for å forbedre pasientpleie og optimalisere arbeidsflyt. At Hemit implementerer Ascom Myco 2, passer meget godt vår ambisjon om å være en innovativ pådriver innen mobil arbeidsflyt på sykehus, sier Aage Rask Andersen, administrerende direktør i Ascom Nordic.

For mer informasjon om Ascoms helseplattform og Ascom Myco 2 smarttelefon for helse: https://www.ascom.com/marketing-campaigns/no-no/ascom-myco-2.html

For ytterligere informasjon kontakt:
Joachim Furuseth, salgssjef i Ascom Norge: +47 913 19 191,  e-post

 

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!