Pasientsentrisk omsorg ved Erasmus MC sykehus

Å opprette et sykehus for det 21. århundre

Erasmus MC i Rotterdam, Nederland, er et nylig åpnet læresykehus med et gulvareal på 203 000 m2, 22 operasjonsrom og 586 pasienterom.

Sykehuset kjennetegnes ved sitt fokus på pasientsentrisk pleie. Alle aspekter ved sykehuset, fra møbler til kliniske informasjonssystemer til fargevalg, er designet for å pleie pasientens personvern, pasientens autonomi og et rolig helbredelses- og bedringsmiljø.

 

Ascom Customer Story at Erasmus Hospital

Et sykehus i verdensklasse i hjertet av Rotterdam. Erasmus MC sykehus valgte Ascom for å hjelpe den med å realisere en ambisiøs visjon for pasientsentrisk omsorg og rolige helbredelsesmiljøer.

A team achievement of the highest order

“The realization of the new state-of-the art Erasmus MC is a team achievement of the highest order. The architects, contractors, sub-contractors and many staff members of Erasmus MC all played their part in this accomplishment. Ascom has delivered an outstanding achievement and made a great contribution to creating the hospital of the 21st century.”

David Voetelink

Chief Financial Officer, Erasmus MC

Løse unike utfordringer for å realisere en pasientsentrisk visjon

Den viktigste utfordringen var: Hvordan realisere Erasmus MCs visjon om pasientsentrisk pleie i sammenheng med 586 enkelt-pasientrom, som hver genererer sin egen strøm av klinisk informasjon, pasientvarsler, alarmvarsler, arbeidsflyter, etc.

Erasmus MC valgte Ascom som en strategisk partner for å lede implementeringen av MICIS, sykehusets medisinske integrerte kommunikasjons- og informasjonssystem, med mål om å integrere Erasmus MCs digitale informasjonssystemer i en enkelt plattform. Ascom var også ansvarlig for prosjektstyring av mange underleverandører og leverandører.

Se hvordan Ascom forenet en visjon for rolig pleie med kommunikasjonsutfordringene som stilles av 586 pasienter.

A stable solution within the allotted time

“MICIS—with Ascom as the lead contractor—was delivered as a stable solution within the allotted time. That is an incredible achievement for such an innovative project.”

Simon Vermeer

Chief Information Officer, Erasmus MC

En integrert plattformløsning med uovertruffen dybde

For å utvikle en tilpasset løsning for Erasmus MC, kombinerte Ascom forskjellige komponenter av Ascom Healthcare Platform: rådgivning, programvare, smarttelefoner, integrasjon med Electronic Health Records (EHR) og tredjepartsapplikasjoner, igangkjøring, opplæring og support.

Resultatet var en ende-til-ende-løsning, med Ascom Unite og Digistat programvare som integrerte IT-systemer i siloer i helsevesenet og fragmenterte data med sykehusets Electronic Health Record (EHR) -system for å bygge bro mellom digitale informasjonsgap. Programvaren orkestrerer også klinisk informasjon; filtrering og prioritering av det, og håndtering av rask og ensartet levering til tildelte omsorgspersoner. Endelig aktiverer Ascom Myco 2 smarttelefoner informerte handlinger og beslutninger. Helsepersonell mottar kontekstrike varsler, komplett med pasientnavn og lokasjoner, direkte til Ascom Myco 2 smarttelefoner.

Ascom Healthcare Platform solution at Erasmus Hospital

Erasmus MC: et avansert sykehus med en avansert informasjons- og kommunikasjonsløsning for helsetjenester. (Kilde: Ruud Koppenol)

Leder et team i verdensklasse for et sykehus i verdensklasse

Den nye Erasmus MC i Rotterdam er resultatet av 20 års forberedelse og åtte års byggearbeid. Erasmus MC MICIs-prosjektet ble vellykket implementert innen fristen. MICIS implementert av Ascom blir beskrevet av Erasmus MC CIO Simon Vermeer som "et synlig og viktig bidrag til å nå sykehusets mål om raskere utvinning, økt effektivitet i en integrert pleieprosess og økt pasienttilfredshet."

I en kommentar til Ascom-ledelsen i MICIS-prosjektet, sier Erasmus MC, finansdirektør David Voetelink: "Realiseringen av den nye topp moderne Erasmus MC er en teamoppnåelse av høyeste orden. Arkitektene, entreprenørene, underentreprenørene og de mange ansatte i Erasmus MC spilte alle sin rolle i denne bragden. Ascom har levert en enestående prestasjon og gitt et stort bidrag til å skape sykehuset i det 21. århundre. ”

 

                                    

                                       

ascom-customer-reference-story-erasmus-01590-01-enx-high-res-10029984.pdf
PDF

Kundereferanse - Ascom Healthcare Platform på Erasmus MC Hospital

Last ned kundereferanse i PDF
Erasmus hospital nurse with myco mobile device

Ascom Myco-smarttelefonen: å sikre oppdatert og kontekstrik klinisk informasjon er alltid i nærheten av mobile klinikere.