Digistat Intensive Care Unit (ICU)

Digistat Intensive Care Unit (ICU) er utviklet for å automatisere dokumentassjon av pasienthåndtering på tvers av sykehusets komplekse intensivavdelinger. Digistat ICU kan hjelpe leger og sykepleiere med å strømlinjeforme pleiesprosessen og øke effektiviteten. Pleiepersonalet får tilgang til manuelt inntastede data og til informasjon samlet inn fra tilkobler medisinsk utstyr og systemer (HIS, ADT, laboratorium, osv.) tiilnærmet sanntid.

Denne modulpakken tilbyr intensivavdelinger et omfattende sett av konfigurerbare løsninger, avansert teknologi og utfallsstyringsverktøy laget for å forbedre pleiepersonalets produktivitet, kontrollere kostnadene og bidra til å levere en bedre pleie til pasienten.

ascom-image-

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Høy grad av fleksibilitet for alle intensivavdelinger

Digistat ICU er en allsidig løsning for håndtering av alle typer intensivavdelinger, fra neonatal til voksenavdelinger.

Digistat ICU er designet for å automatisere dokumenteringen av virksomheten på avdelingen for å sikre effektiv bruk av klinikkens fasiliteter og god kontroll på aktiviteter. Systemet er utviklet basert på behovene til leger, sykepleiere og administrativt ansatte, og omfatter verktøy for alle disse interessentene. Digitaliseringsprosjektet oppfyller derfor de vanlige behovene for en optimalisert styring av avdelingens virksomhet.

De forventede resultatene av denne typen digitaliseringsprosess er følgende:

 • Registrering av pasientinformasjon i pasientjournalen
 • Elektronisk administrasjon av resepter og aktiviteter
 • Elektronisk dokumentasjon av legemiddeladministrasjon
 • Implementering av systemer for legemiddelforderling og andre verktøy ved sengen
 • Forbindelse til utstyret ved sengen for en automatisk og fullstendig dokumentasjon av pasientens vitale tegn
 • Beregning av alvorlighetsgrad (Severity Index)
 • Hjelp til smittevernhåndtering
 • Beregne daglig væskebalanse
 • Opprettelse av rapporter med resultater og avdelingens mål
 • Avdelingsstatistikk

 

ascom-image-

Én enkelt informasjonskilde

Digistat ICU samler og bearbeider data fra ulike kilder og integrerer dem i pasientens digitale registre. Pleiepersonalet har tilgang til denne informasjonen i en lettlest og søkbar form. Administrerer automatisk innsamlede data fra medisinsk utstyr, manuelt angitte parameter, diagnostiske data (laboratorier), demografisk informasjon, pasientbesøk, pasientens medisinske journal, alvorlighetsgrad, bildediagnostikk (f.eks. endoskopi) og data knyttet til nåværende behandlinger.

Nær sanntidinnhenting av pasientparameter fra medisinsk utstyr

Ascom utvikler alle drivere internt for integrering av medisinsk utstyr. Data fra  monitorer, ventilatorer, infusjonspumper, blodgassanalyser, CEC, osv. hentes i nær sanntid, organiseres og vises i grafer og brukerdefinerte tabeller for å tilby støtte til pasientbehandlingen. Data kan registreres automatisk og valideres for å øke påliteligheten av tilgjengelig informasjon.

Kontroll både både fra et sentralt sted og ved sengen

Digistat ICU er tilgjengelig både fra pleiepersonalets sentralstasjoner og fra pasientens seng. Å ha tilgang ved sengen kan bidra til å forbedre pleiepersonalets arbeidsprosesser og knytte informasjonen til riktig pasient. Ved en sentralpost kan pleiepersonalet håndtere et bredt spekter av senger (f.eks. 20 pasienter på én enkelt skjerm) med synoptiske tabeller som oppsummerer situasjonen gjennom visning av vitale parametre, aktive infusjoner, planlagtog utført behandling samt status på utstyr. 

Personaliserte journaler

Digistat ICU er utstyrt med et konfigurasjonsverktøy med et raskt og omfattende grensesnitt, som gjør det mulig å definere egne journaler for spesifikke områder: Generell intensiv pleie, pediatrisk intensiv plei, neonatal intensiv pleie, postoperativ intensiv pleie, nevrokirurgisk intensiv pleie. 

Pasientbehandlingsplan

Pasientens behandlingsplan inneholder både medisiner og andre tiltak for pleie og behandling, og integrerer medisinske pleietiltak. Legene skriver og fører tilsyn med behandlingsplanen. Reseptene skaper en timeplan, en liste over aktiviteter som pleiepersonalet bruker for å dokumentere behandlingen ved hjelp av et intuitivt "berøringsbasert" grafisk grensesnitt. Behandlingsinformasjonen kan knyttes til de data som er innsamlet av medisinsk utstyr og kan relatere dem til behandlingen.

Klinisk dagbok

Leger, sykepleiere og konsulenter utarbeider en enkel, integrert dagbok, differensiert i forhold til profesjonsrollen, og som støttes ved hjelp av farger for umiddelbar identifisering av type oppdatering. Forhåndskonfigurerte tekster, automatisk import av data til den medisinske posten, umiddelbar og kontekstuell tilgang til andre funksjoner i journalen, brukerverktøy osv ... vil lette arbeidet for leger og pleiepersonale.

Poengberegning

Digistat ICU bruke de registrerte dataene for å beregne poengindekser og dokumentere dem i pasientjournalen. Poengindeksene kan beregnes umiddelbart eller til fastsatte tider. Pleiepersonalet kan få tilgang til de beregnede poengene og bruke dem i sine vurderinger. Noen av de mest brukte poengene er forhåndsdefinerte, for eksempel: Apache II, TISS 28, SAPS II, NEMS, SOFA, RTS, Euroscore, Higgins , 0 MPM, MPM 24, GCS, APS, Apgar, NMI, NIPS, PIPP osv. Sykehuset kan også lage nye, egendefinerte algoritmer.

Postoperativ intensivavdeling og oppvåkningsrom

Etter en kirurgisk behandling overføres pasienten til postoperativ avdeling eller en postoperativ intensivavdeling hvor vedkommende skal overvåkes av ulike typer forskjellig medisinsk utstyr. Digistat, i en sømløs datastrøm, kan automatisk samle og registrere parametrene som genereres av disse medisinske enhetene sammen med poeng, pågående etterkirurgiske indikasjoner for avdelingen osv. 

Dokumenter

Digistat in Trento hospital ICU department
PDF

Digistat in Trento hospital ICU department

EHealth magazine case history

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.