Digistat Smart Central

Digistat Smart Central samler kontinuerlig inn data fra medisinske enheter knyttet til pasienten (f.eks. infusjonspumper, monitorer, ventilator, dialysemaskin osv.) og viser informasjonen i et intuitivt brukergrensesnitt. Digistat Smart Central er utformet for å gi en oversikt over enhetenes status og markere alarmer og/eller varsler fra alle tilkoblede enheter, slik at pleiepersonalet på avdelingen blir hurtig informert om situasjonen på avdelingen. Løsningen støtter optimalisering av arbeidsflyten knyttet til forvaltning av alarmer fra tilkoblede kliniske enheter og systemer.

 

 

ascom-image-

Hovedfunksjoner:

 • Digistat Smart Central kan installeres på flere arbeidsstasjoner, på veggmonterte skjermer i gangene  og på sentrale arbeidsstasjoner for å gi en generell oversikt   over alle enhetene i tilnærmet sanntid.
 • Gir en oversikt over flere senger på ett enkelt skjermbilde.
 • Hjelper pleiepersonalet med å forbedre prosessene ved varsler og alarmer.
 • Bidrar til å forhindre enkelte typer alarmer,  og reduserer dermed det "akustiske stresset" for pasienter og pleiere.
 • Sporer alarmer, endringer av innstillinger og annen informasjon fra enheten, for å gi en komplett  oversikt til pleiere og leger.

Pleiepersonalet kan bruke Digistat Smart Central til å vise status for enhetene, kontrollere at de er koblet til og sender data til den elektroniske pasientjournalen og bidrar til å forbedre den interne arbeidsflyten. Digistat Smart Central er i stand til å hente data fra mer enn 200 medisinske enhetstyper, og den oppdaterer skjermen på noen få sekunder og sørger for informasjon i rett tid om enhetens status. Hver stasjon med Digistat Smart Central kan tilpasses til å vise bare de pasientene som er relevante for den delen av avdelingen, slik at pleiepersonalet raskt kan omkonfigurere skjermen etter de forskjellige vaktenes behov.

Digistat Smart Central har et intuitivt brukergrensesnitt som ikke krever tastatur eller mus, og dermed er det ideelt for montering i korridorer og i posisjoner utenfor rekkevidde. Et akustisk signal er tilgjengelig som ekstrautstyr for å varsle om nye hendelser på avdelingen.

Mange integrasjonsmuligheter

Digistat Smart Central kan hente data kontinuerlig fra over 200 medisinske enheter fra de viktigste internasjonale produsentene:

 • Philips
 • Carefusion
 • Draeger
 • GE
 • Mindray
 • B.Braun
 • Maquet

Dokumenter

download-thumbnail

Digistat Smart Central
Last ned

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.