Ascom Digistat® Wearables & Vitals for kontinuerlig monitorering av pasientens helse

Ascom Digistat Wearables & Vitals er en medisinsksteknisk utstyrsløsning som støtter og effektiviserer dokumentasjon av pasientdata i akuttbehandling og på avdelinger. Løsningen lar pasientens vitale organfunksjoner monitoreres kontinuerlig, slik at pasienten kan bevegelse seg trygt, fritt og uten følge av helsepersonell under sykehusopphold eller i pasientens eget hjem.

Ascom Digistat Wearables og Vitals 02129-01 FNOpdf
PDF

Last ned brosjyren og les mer!