Ascom Unite Alarm Agent

Når hvert sekund teller i utsending av medisinske akutt-team.

Ascom Unite Alarm Agent er et program som gir en helhetlig tilnærming for å håndtere kommunikasjon med og utsendelse av akutt-team. Når et sykehus trenger en akutt-team
for å håndtere en krise, er det ingen tid å miste - hvert sekund teller.

Beredskapen på et sykehus er en kompleks oppgave og involverer flere gruppemedlemmer som arbeider under ekstremt tidspress. Dessverre er risikoen for feil alltid til stede, spesielt hvis manuell inngripen er nødvendig for å sende ut akutt-team. Forbedret responstid og gruppekoordinering krever en automatisert tilnærming. Unite Alarm Agent sikrer en konsekvent tilnærming for bedre responstid og sporing av alle hendelser.

Se hvordan Unite Alarm Agent kan forbedre utsendelsen av innsatsgrupper

ascom-image-

Administrasjonen av akutt-team kan gjøres raskt, fleksibelt og pålitelig

Ascom Unite Alarm Agent-løsningen er bygd med avansert funksjonalitet som inkluderer automatisert varslings- og meldingstjenester, sporing av innsatser og forhåndsdefinerte eskaleringskjeder. Når en krise oppstår, sender Unite Alarm Agent varsler til alle relevante gruppemedlemmer for å raskt mobilisere ressursene.

ascom-image-

Faktaoversikt

  • Intuitivt grensesnitt for å håndtere hendelser sentralt
  • Forhåndsdefinerte grupper for raskt utsendelse
  • Bekreftelsessporing for status på alle hendelser
  • Automatisk eskalering basert på svar eller tidsavbrudd
  • Loggføring for fremtidig referanse og kontroll

Fordeler

  • Reduserer risikoen for feil ved utsendelse av akutt-team
  • Fordeler ressursene effektivt i forhold til behov
  • Bidrar til å minske bivirkninger ved å sende ut ressursene raskere
  • Frigjøre ressurser som tidligere var avsatt til manuelle varslingsrutiner
  • Gir rapportering for gjennomgang og kontroll

Dokumenter

Kuopio university hospital
PDF

Kuopio University Hospital, Finland

En stille revolusjon på den neonatale intensivavdelingen
AMK Sunnmøre v/Ålesund sykehus
PDF

AMK Sunnmøre v/Ålesund sykehus

Riktig personell på plass i tide
Alarmhandtering
PDF

Alarmhåndtering

Lag en effektiv alarmkjede med automatiserte prosesser
Ascom Alarm Agent
PDF

Ascom Alarm Agent

Ascom Alarm Agent ivaretar pasientsikkerheten med effektiv alarmhåndtering

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.