Ascom Alarm Management Client

Forbedre responstiden ved akutte innsatser med grafisk presentasjon av pleiepersonalets plassering.

Alarm Management Client (AMC) gir en grafisk presentasjon av personlige alarmer via en PC og vises i klartekst eller på en planoversikt. Den grafiske presentasjonen gjør at du vet hvor du skal sende hjelp samtidig som du styrker den personlige sikkerheten til de ansatte.

AMC er et Windows®-PC klientprogram som gjør det mulig å grafisk presentere personlige alarmer, vanligvis utløst av et knappetrykk på en mobil enhet fra pleiepersonale i nød. Innkommende alarmer kan vises på et planoversikt hvor du kan se og håndtere flere alarmer samtidig. Brukerpålogging gir sporbarhet av handlinger, og den loggfører også tidligere varslinger og innsatser.

ascom-image-

Du kan enkelt se plasseringen til en medarbeider hvis det er behov for nødhjelpsinnsats

Alarm Management Client (AMC) er et operatørpanel med grafisk alarmvisning for enkelt å se plasseringen til pleiepersonale når hjelp er nødvendig.

 

ascom-image-

Faktaoversikt

  • Innkommende personlige alarmer kan sees både i ren tekst og grafisk i en planoversikt.
  • Systemet har et Windows®-PC klientprogram for visning av alarm- og lokasjonsinformasjon.
  • Flere personlige alarmer kan vises samtidig, inkludert alarmhistorikk.

Funksjoner

  • Identifikasjon av person, alarm, plassering og alarmtype.
  • Alarmplassering presenteres på grafisk kart eller i en planoversikt.
  • Brukerinnlogging gir mulighet til å spore hvilken bruker som utførte hvilke handlinger.
  • Rettigheter kan konfigureres etter brukerens behov og godkjenning.
  • Alle tilkoblede klienter er synkronisert og viser gjeldende status.
  • Alarmhistorikk kan vises.

Relaterte produkter