Ascom Unite View

Sentral presentasjonsskjerm – få oversikt over pleiepersonalets responser og kontroll på at eskalering av pasienthendelser er korrekt

Ascom Unite View er en programvare som gir mulighet for å bruke en sentral bildeskjerm for meldinger om pasienthendelser fra hele sykehuset, avdelingen eller enheten. Systemet gjør at pleiepersonalet og andre ansvarlige kan holde seg oppdatert om pasienthendelser på ett sentralt sted. 

Ascom Unite View kan bidra til å bedre svartider og personaldekning ved å tilby en oversikt over aktive pasientanrop, alarmer fra pasientovervåking og andre kliniske meldinger. Denne sentrale oversikten utgjør et viktig sekundært varslingssystem slik at pleiepersonalet bedre kan håndtere respons på meldinger, og gjør det lettere å fordele pleiernes pasientoppgaver. 

ascom-image-

Effektiv arbeidsprosess

Evnen til å overvåke aktive pasienthendelser og responstid, er et viktig redskap for å bedre forstå effekten av pleiepersonalet. Ascom Unite View tilbyr flere prosessalternativer for å overvåke arbeidsbelastningen og svartiden ved pasienthendelser.

Vis alle pasienthendelser på ett sentralt sted

ascom-image-Korridortavler

Sentral visning av varslinger, som pasientanrop og overvåkingshendelser, slik at pleiepersonalet kan holde seg oppdatert om pasientens status når de er borte fra pasientens rom.

Send bare ut pasietnhendelser som krever handling

ascom-image-

Det perfekte verktøy for en smidig arbeidsflyt og effektiv pleie gjennom sentral utsendelse kun av meldinger vedrørende hendelser som krever handling. 

Dokumenter

Ascom Unite View with Dispatch
PDF

Ascom Unite View with Dispatch

Application sheet
Ascom Unite View
PDF

Ascom Unite View

Product sheet

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.