Digistat Connect

Digistat Connect henter informasjon om kliniske data, alarmer og hendelser i tilnærmet sanntid fra medisinsk utstyr (f.eks. pasientmonitorer, ventilatorer, infusjonspumper, CVVH osv.) og skaper en felles, standard, automatisk datastrøm av pasientdata til sykehusets informasjonssystemer.

Digistat Connect er leverandøruavhengig med hensn til utstyr som kan tilkobles. Systemet kan skaleres fra enkeltavdelinger til flere sykehus.

ascom-image-

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Hovedfordeler

 • Automatisk og objektiv pasientdatadokumentasjon
 • Tidsbesparende effektivitet for at pleiepersonalet skal unngå transkripsjonsfeil
 • Detaljert samling av vitale parametre for klinisk dokumentasjon
 • Enhetslogging av alarmer og brukeraksjoner
 • Én kilde til klinisk informasjon for alle sykehusets IT-systemer
 • Mulighet til å skalere fra enkeltavdelinger til flere sykehus

Hovedfunksjoner

 • Kontinuerlig innheenting av kliniske data, vitale indikasjoner og hendelser (alarmer, innstillinger, brukeroperasjoner)
 • Integrasjon med 200 medisinske enheter
 • Eksporter med HL7 til tredjepartssystemer EPJ/HIS/EMR/CDS/PDMS
 • Data lagres i database
 • Klasse 1 medisinsk enhet iht. MDD 93/42 EEC & med endringer

Et allsidig verktøy

Digistat Connect kan innhente data fra over 200 medisinske enheter* fra de viktigste internasjonale produsentene:

 • Philips
 • Carefusion
 • Draeger
 • GE
 • Mindray
 • B.Braun
 • Maquet 

Dokumenter

Digistat Connect Product Sheet
PDF

Digistat Connect Product Sheet

Information about Digistat Connect solution

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.