Ascom | Unite Connect for EPJ

Gir pleiepersonalet en digital kobling til pasientinformasjonen

Unite Connect for EPJ integreres med standard EPJ-systemer for at pleiepersonalet skal kunne ha en enklere tilgang til pasientinformasjon og dermed kunne fatte beslutninger raskere for bedre pleie. Løsningen er kompatibel med ledende EPJ-systemer som støtter standardprotokoller for helsekommunikasjon. 

Økt tilgang til pasientinformasjon kan oppnås ved å utvide rekkevidden til pleiepersonalet ute i felten. Connect for EPJ gir store forbedringer i arbeidsflyten ved å gi en utvidet tilgang til pasientinformasjon slik at pleiepersonalet kan fatte bedre beslutninger. Pleiepersonalet og annet personale kan også få meldinger på mobilenheten ved hendelser som nye pasienter, innleggelser, utskrivninger eller overføringer. 

ascom-image-

Økt tilgang til EPJ-informasjon

Pleiepersonalet føler ofte at de ikke har tilgang til viktig pasientinformasjon fordi de ikke alltid har tilgang til EPJ-systemet.  Unite Connect for EPJ fyller dette gapet ved å koble sammen pasientinformasjon og applikasjoner for arbeidsfordeling og pasientvarslingssystemer.

ascom-image-

Faktaoversikt

  • Leverer EPJ-meldinger direkte til pleiepersonalets mobile enheter.
  • Aktiverer visning av pasientinformasjon direkte i planleggingsprogrammet.
  • Gir enkel tilgang til pasientens demografiske informasjon på en sentral skjerm og i dispatchprogrammene.
  • Inkluderer mulighet for pasientens navn som en del av meldingen.

 

Fordeler

  • Sparer tid ved å levere informasjon direkte i pleiepersonalets mobile enheter og øker dermed pleiekoordineringen.
  • Øker responstiden med utvidet tilgang til pasientinformasjonen.
  • Redusere behovet for å få tilgang til flere systemer for å hente pasientinformasjon.
  • Bidrar med identifisering av pasienter som har krevende behov.
  • Øker effektiviteten av arbeidsfordeling og pasientpleie.

Dokumenter

Ascom Unite Connect for EHR
PDF

Ascom Unite Connect for EHR

Unite Connect for EHR – gir sykepleierne adgang til pasientinformasjon overalt

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.